คุณงามความดีจากหนังสือ เป็นสหาย เป็นอื่นได้อย่างไร
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๘/๑๐/๒๕๖๐คนบางคน เป็นผู้เป็นคนเพราะ.....หนังสือ
ผมเองก็ไม่สามารถหลบหนีความจริงข้อนี้ไปได้
ผมได้รับคุณธรรมน้ำมิตร จากหนังสือ
ผมระงับความพลุุ่งพล่านดาลเดือดได้
เพราะทราบผลบั้นปลายของมัน จากหนังสือ
การอ่านหนังสือกำลังภายในกว่าพันเล่ม
ในระยะสองปี ครั้งที่ผมยังเป็นนักศึกษา 
เมื่อก้าวสู่การทำงาน ผมรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว
เพราะหนังสือนั่นเอง

คารวะ

ว. ณ เมืองลุง
น. นพรัตน์

ด้วยความเคารพ


คุณงามความดีจากหนังสือ เป็นสหาย เป็นอื่นได้อย่างไร จากสำนักพิมพ์ดอกหญ้า รวบรวมโดย ปณิธาน วารีจิตเชิญชวนคอการ์ตูนวัยประถม หรือมัธยม ทุกเพศ ทุกวัย มาเลือกหาอ่านหนังสือแนวที่ชอบได้ที่ #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็กติดต่อ บรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๑๑-๐๐๒๙

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 เด็กเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์ ที่รอการเติบใหญ่ จากเมล็ดพันธุ์ เริ่มแตกใบอ่อน 
   
เติบโต แตกกิ่งก้าน เมล็ดพันธ์ที่เติบโตเต็มที่  แผ่กิ่งก้านใบให้ร่มเงา
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th