เทควันโด การยืนยันสาย
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
๑/๑๐/๒๕๖๐วันที่ ๒๓,๒๔,๓๐ กันยายน และ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐น.-๒๐.๐๐น.


ครูปูได้พา ด.ช.พัฒน์ ด.ช.กีต้าร์ ด.ช.เฟส และด.ช.อาร์ม ไปเรียนเสริมเทควันโด ที่ยิมครูเฉลิม เพชรเกษม ๘๑


การไปเรียนเสริมในครั้งนี้ เนื่องจากผลคะแนนในการสอบเลื่อนสาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ อยู่ในระดับที่น้อยมาก ซึ่งอาจทำให้การยืนยันสายในคาบเรียนต่อไปไม่ผ่าน ครูปูจึงพาเด็กๆตามรายชื่อที่กล่าวมาเรียนเสริมเพิ่มเติมที่ยิม


กว่าจะได้สายสีเส้นใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คิด ต้องผ่านการยืนยันสายเสียก่อน


ทุกครั้งที่มีการสอบเลื่อนสาย แล้วผ่านไปได้ด้วยดีนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าเสร็จแล้ว ในคาบเรียนต่อไปนักเรียนจะต้องมารำท่าที่เรียนไปทั้งหมดตั้งแต่เรียนมา กล่าวคือ ปัจจุบันถ้านักเรียนสอบสายเหลือง ๒ ก็ต้องรำเริ่มจาก สายขาว สายเหลือง ๑ สายเหลือง ๒ และท่ารุก-รับ จนกว่าครูจะให้ผ่านจึงจะรับสายเขียว ๑ ได้ เราเรียกว่า "การยืนยันสาย"


ทำไมต้องยืนยันสาย
การยืนยันสายไม่ได้มีหรือระบุไว้ในระเบียบและกติกาของสมาคมเทควันโดแต่อย่างใด มีที่ CKT TAEKWONDO GYM เท่านั้น เหตุที่ทางยิมจัดให้มีการยืนยันสาย เพราะจะให้นักเรียนได้
ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา และหากนักเรียนเป็นนักกีฬาเทควันโดในระดับสายสูงๆ จะมีการสุ่มให้ทำ ทั้งท่ารำและท่ารุกรับ นักเรียนจะได้จำได้แม่นยำและถูกต้องนั่นเอง
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

กีต้าร์ยืดเส้นยืดสาย กีต้าร์ยืดเส้นยืดสาย
   
พัฒน์กำลังรำ ท่าสายขาว ให้ครูดู พัฒน์ กำลังพัก
   
อาร์ม ฝึกซ้อมและฟังคำชี้แนะจากครู อาร์ม ฝึกซ้อมและฟังคำชี้แนะจากคร
   
เฟส กำลังฟังคำชี้แนะจากครู
 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th