จิตอาสาทาสี ตู้คอนเทนเนอร์ สวยอีกแล้ว
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
๒๘/๐๙/๒๕๖๐วันที่ 28 กันยายน 2560 กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน ได้มาทำ..... “จิตอาสา” คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี

แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม…อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตนของตนเองลงได้บ้าง.....พวกเราทุกคน

ขอขอขอบพระคุณ กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนสาธิตฯ ได้ซื้อสีและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาซ่อมแซ่มสีตู้คอนเทนเนอร์ ให้สวยงาม เพื่อไว้ให้ พี่ๆ ทุกๆ ท่าน ที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาทำกิจกรรมได้ไว้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันไป.......
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 

รอยเดิม ที่เด็กๆ ขอแกะสีเล่น เด็กๆ ก็ แกะสีหายไปอีกแล้ว
   
นี่ก็ แกะเหมือนกัน.. เด็กๆ แกะสีหายเป็นรอยใหญ่มาก..
   
กลุ่มพี่ๆ ก็ต้องมาทำความสะอาด ขัด ปรับ ให้สะอาดก่อนที่จะ ทาสีใหม่ลงไป คุณแม่(ผู้ปกครองเด็ก) มาตรวจ ช่วยคิดกับลูกๆ..
   
พี่ๆ ทำความสะอาดคนละมุมกัน.. พี่กลุ่มนี้ ทำตามแนวเลย..
   
ทำความสะอาดเสร็จก็เริ่มลงสีกันเลยค่ะ คุณแม่ ท่านนี้ก็ช่วยทาสีกับลูกๆ ด้วยเหมือนกัน
   
กลุ่มผู้ปกครองได้เตรียมอาห ารมาให้ลูกๆ ได้รับกินมื้อกลางวันด้วย ก่อนที่จะผู้ปกครองจะแจกขนม หลังอาหารกลางวันให้กับเด็ก  ผู้ปกครองได้สอนเด็กๆ ให้รู้จักการรักษาสีตู้ ให้สวยงามไว้ด้วย...
   
เสร็จงานทุกอย่าง กลุ่มพี่ๆ ก็สนุกกับน้องๆ .... กลุ่มผู้ปกครอง พี่ๆ นักเรียนสาธิตฯ กับน้องๆ ได้มอบของบริจาคและถ่ายรูปร่วมกัน...
   
ปรับปรุง แก้ไข เติมแต่ง ให้เกิดความสวยงาม นี่ก็อีกด้านหนึ่งที่สวยงาม .....
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th