" บล็อคมหัศจรรย์ "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
๒๒/๐๙/๒๕๖๐" บล็อคมหัศจรรย์ "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ.2560
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 3 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"


สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่อง การนับบล็อค
เด็กอนุบาล ก่อนเริ่มกิจกรรมนั่งสมาธิครูให้เด็ก ๆ แต่ละคนตั้งเป้าหมายคิดว่าวันนี้จะเล่นของเล่นอะไร เล่นกี่ด่าน พอถึงเวลาที่ต้องเล่นอิสระเด็ก ๆ จะต้องเล่นของเล่นที่ตัวเองวางแผนเลือกไว้ ซึ่งครูกำหนดให้เลือกได้คนละ 4 อย่าง จากนั้นก็นั่งสมาธิ

เริ่มจากการให้เด็ก ๆ นั่งท่าทำสมาธิทำจิตใจให้สงบ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมต่อการเรียนรู้

ครูเริ่มจากการต่อบล็อคแบบง่ายใช้บล็อค 2 - 4 บล็อคให้เด็กดูก่อน แล้วถามเด็กว่าใช้บล็อคกี่บล็อค ครูต่อให้เด็กทายประมาณ 3 รูปแบบ สอนการมองภาพหลาย ๆ มุม การนับที่ถูกต้อง

ต่อมาครูแจกกระดาษที่มีตารางช่องวางบล็อคให้เด็ก ๆ คนละ 1 แผ่น และแจกบล็อคให้อีกคนละ 20 บล็อค ครูให้เด็ก ๆ ต่อบล็อคตามครูแล้วบอกว่าใช้บล็อคกี่บล็อค วางบนช่องกี่ช่อง

แล้วเล่นเกมส์ต่อบล็อคจากภาพ โดยให้ดูภาพแล้วต่อตาม ต้องใช้กี่บล็อค วางกี่ช่องถึงจะได้ตามภาพ โดยมีข้อแม้ว่า เมื่อดูภาพแล้วต้องจดจำภาพนั้นนับบล็อคให้มั่นใจเพื่อไปหยิบบล็อคมาต่อได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น หากทำได้ถูกต้องได้คะแนนเต็ม หากมีข้อผิดพลาดหยิบบล็อคเกินหรือหยิบมาไม่ครบ ต่อไม่เหมือน ก็ได้ครึ่งคะแนน

พอใครเล่นเกมส์เสร็จครูให้ฝึกทำข้อสอบเพื่อทบทวนว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องที่เรียน ให้นับบล็อคแล้วเขียนคำตอบ


พอจบกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ เล่นของเล่นตามแผนที่ตัวเองได้เลือกไว้ก่อนเข้าห้อง ขณะเดียวกันครูก็จะต้องคอยดูตรวจสอบว่าเล่นตามที่เลือกไว้หรือไม่ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนตั้งเป้าหมายด้วยตัวเอง และประเมินตนเองว่าสามารถทำได้อย่างที่ตั้งไว้หรือเปล่า หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายในครั้งนี้ ครั้งต่อไปที่เข้ามาเรียน เด็กก็จะได้รู้แนวทางและปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

พอเด็กเลือกของเล่นมาแล้ว ครูสังเกตกระบวนการเล่นของเด็ก ๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน ช่วยเป็นกรรมการเกมส์แข่งขันที่ต้องเล่นด้วยกันกับเพื่อน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th