งานเขียนของเด็กๆ
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๒๒/๐๙/๒๕๖๐งานเขียนของเด็กๆ
เป็นการแต่งเรื่องที่ใช้คำถามเป็นตัวตั้งต้น ให้ได้เขียนเรียบเรียงออกมาเป็น  เรื่องราว ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผลที่เกิดขึ้น 

หากให้เด็กเขียนเรื่องสักหนึ่งเรื่อง อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็ก เพราะการเขียนยากกว่าการอ่าน และการพูด การเขียนต้องเรียบเรียงความคิด ต้องรู้จักการใช้คำเพื่อสื่อความหมาย

แต่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางประจันต์ฯ ก็สามารถทำได้ ผลงานอาจมีคำที่เขียนผิดบ้าง แต่สิ่งที่ได้คือการเห็นกระบวนการคิดในการเล่าเรื่องราว

เชิญชวนคอการ์ตูนวัยประถม หรือมัธยม ทุกเพศ ทุกวัย มาเลือกหาอ่านหนังสือแนวที่ชอบได้ที่ #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็กติดต่อ บรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๑๑-๐๐๒๙

ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 เด็กเป็นเช่นเมล็ดพันธุ์ ที่รอการเติบใหญ่ จากเมล็ดพันธุ์ เริ่มแตกใบอ่อน 
   
เติบโต แตกกิ่งก้าน เมล็ดพันธ์ที่เติบโตเต็มที่  แผ่กิ่งก้านใบให้ร่มเงา
   
เริ่มต้นปลูกต้นไม้จากการฉีกเปลือกมะพร้าวรองก้นภาชนะปลูก ใส่ดินลงไปก่อนใส่ต้นกล้า
   
คุณนายตื่นสายดอกไม้ที่เลือ กปลูกใส่ภาชนะ
 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th