พิธีสอบเลื่อนสายเทควันโด
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
22/09/2560


๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ที่ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
เวลา ๐๘.๐๐~๑๐.๐๐น.
#พิธีสอบเลื่อนสายเทควันโด

การสอบเลื่อนสายในวันนี้ มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๓ คน

ผลการสอบ คือ เด็กสอบผ่าน จำนวน ๓๒ คน สอบไม่ผ่าน ๑ คนนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในระดับ สายขาวเลื่อนขึ้นสายเหลือง ๑ คือ เด็กชายศุภกิต เบี้ยวทุ่งน้อย น้องเก้า

นักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในระดับ สายเหลือง ๑ เลื่อนขึ้น สายเหลือง ๒ คือ เด็กชายสุทธิชาติ รอดคลองตัน น้องพี

นักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในระดับ สายเหลือง ๒ เลื่อนขึ้นสายเขียว ๑ คือ เด็กชายกมล แคว้นคอนสิม น้องเอก

ความหมายของสายคาดเอว

สายคาดเอวไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อใช้ในการเรียงลำดับขั้นในการฝึกเท่านั้น แต่สายคาดเอวแต่ละสีนั้นยังมีความหมาย และสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาทางด้านฝีมือ หรือความสามารถในการต่อสู้ในโรงฝึก (dojang) เท่านั้น


แต่ยังแสดงถึงบุคลิกภาพและการเติบโตทางความคิดทั้งในการฝึกฝนวิชาเทควันโด และวิถีการดำเนินชีวิตอีกด้วย
โดยสายคาดเอวแต่ละสีมีความหมายดังต่อไปนี้ คือ✔สายขาว หมายถึง การเกิด หรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ คือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้วิชาเทควันโด


✔สายเหลือง หมายถึง แสงแห่งดวงอาทิตย์ เป็นแสงสว่างเพื่อให้ชีวิต เปรียบดังการที่นักเทควันโดสายเหลืองได้รับการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับฟังครูอาจารย์


✔สายเขียว หมายถึง การเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่งอกและปักลำต้นลงกับพื้นดิน เริ่มพัฒนาและเติบโตเป็นต้นไม้ เปรียบได้กับนักเทควันโดสายเขียวที่อยู่ในขั้นของการพัฒนา และเริ่มต้นการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อง


✔สายฟ้า หมายถึง การเติบโตของต้นไม้ที่งอกงามจนสูงถึงท้องฟ้า ได้รับแสงแดดในการเจริญเติบโต เปรียบได้กับนักเทควันโดสายฟ้าที่ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อพร้อมที่จะพัฒนาในวิชาเทควันโดต่อไป


✔สายน้ำตาล มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น


✔สายแดง หมายถึง ความร้อนแรงแห่งดวงอาทิตย์ที่ต้นไม้งอกงามไปถึง นักเทควันโดสายแดงถือว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่น ๆ มาก เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโด เรียนรู้ความระมัดระวังในการใช้วิชาเทควันโด และรู้จักการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เป็นประโยชน์มากขึ้น


✔สายดำ หมายถึง ความมืดเหนือแสงแห่งดวงอาทิตย์ นักเทควันโดสายดำ จะแสวงหาความรู้ใหม่ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เริ่มต้นการสอนผู้อื่น เช่นเดียวกับเริ่มต้นเพาะเมล็ด อีกทั้งเพื่อเป็นการฝังรากลึกในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว แต่ก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโตเหมือนที่นักเทควันโดสายดำไม่หยุดแสวงหาความรู้ด้วยตนเองขอให้นักเทควันโดตระหนักไว้ว่า สายที่คาดเอวอยู่นั้นแสดงถึงความเจริญเติบโต และพัฒนาการของระดับความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจ วุฒิภาวะ ทั้งในวิชาเทควันโด และในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งที่สำคัญคือ การย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ท่านได้มีการฝึกฝนร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอสมควรแก่สายที่คาดเอวอยู่นั้นหรือไม่ ผู้ที่ฝึกฝนอยู่เป็นกิจวัตรจนกลายเป็นสิ่งปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น จึงจะเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริง เป็นนักสู้ที่แท้จริงได้


หากท่านได้ปฏิบัติได้ดังกล่าวแล้วก็ขอให้ท่านภาคภูมิใจกับการเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนสมควรแก่สายที่คาดเอวท่านอยู่แล้ว

Advertisements
cr. vrtaly taekwondo

ชมภาพบรรยากาศในการสอบ


#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
   
   
 
 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th