กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน (ผักบุ้งในตะกร้า)
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
22/09/2560กิจกรรมห้องเรียนประถม1-2 (ห้องเรียนครูทราย/ครูต่าย)

กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน (ผักบุ้งในตะกร้า)

จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเด็กๆสามารถจัดสรรพื้นที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนได้เอง

อีกทั้งยังได้เรียนรู้ส่วนต่างๆของพืชเเละเห็นถึงการเจริญเติบโตตั้งเเต่ระยะที่เป็นเมล็ดพันธุ์จนถึงระยะเก็บผลผลิต

กิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้ค้นหาข้อมูลการปลูกผักไร้ดินจากเว็บไซต์ เเละทำการจดบันทึกอุปกรณ์เเละขั้นตอนการปลูกใส่สมุดบันทึกไว้

หลังจากนั้นจึงเดินทางไปซื้อเมล็ดผักเเละอุปกรณ์ที่สนามหลวง2 ซึ่งระหว่างที่อยู่ร้านค้านั้น มีเด็กกลุ่มหนึ่งสนใจเมล็ดดอกไม้ จึงอ่านฉลากเเละสอบถามราคาเเละอัตราการงอกจากผู้ขาย มีการปรึกษากับเพื่อนภายในกลุ่ม หลังจากนั้นเด็กๆจึงตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเมล็ดผักบุ้งในการปลูกผักไร้ดินในครั้งนี้
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

  
 
 
 
 
 
 
 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th