เรียนรู้ค่าจำนวน ตั้งแต่ ๐ ~ ๙
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
18/09/60วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
ที่ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
ช่วงเวลา ๐๙.๐๐~๑๑.๐๐น.มีการเรียนการสอนมอนเตสซอรีตามปกติ กิจกรรมของน้องพัฒน์(อายุ ๕ขวบ) วันนี้คือ นับตะเกียบ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ เรียนรู้ค่าจำนวน ตั้งแต่ ๐ ~ ๙ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนคณิตศาตร์เบื้องต้นในระดับอนุบาลตัวเลขและจำนวน
ตัวเลข เป็นสัญญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวน มีทั้งหมด ๑๐ รูป เขียนเป็นตัวเลขไทยและฮินดูอารบิกจำนวน หมายถึงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงความมากหรือน้อย

จำนวน สามารถแสดงได้ด้วยตัวเลข รูปภาพหรือสัญญลักษณ์อื่น

 

 #โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369 นับจำนวนโดยใช้ตะเกียบ นับจำนวนโดยใช้ตะเกียบ
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th