การเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการเกษตรปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก


การเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการเกษตรปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมี ๕ โรงเรียน พื้นที่ จ.กาญจนุบรี
๑. โรงเรียนเขานางสางหัว ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
การทำเกษตรเพื่ออาหาร ได้ขยายพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยจาก ผักอายุสั้น ๔๕ วันได้กิน มีชมจันทร์ กวางตุ้ง ผักบุ้ง มาเป็นผักระยะยาวหรือผักยืนต้น มีผักหวานบ้าน แค ถั่วพร้า มะรุม มะนาว ฝรั่ง


เพิ่มไม้ประดับเพื่อการเชิญชวนบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมเพื่อขายผลิตภัณฑ์ภายในโรงเรียน ที่พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน มีผ้าทอ และผ้าทอแปรรูป มีกระท่อมกลางสวนผัก


มีเด็กและพนักงานทำความสะอาด ช่วยทำและดูแล แต่ผอ.ภัทรนันท์ ใช้วิธีการจัดเป็นพิธีกรรม ซึ่งระดมคนทั้งโรงเรียนบ่อยๆ จึงทำให้ได้แรงงานมากขึ้น

๒. โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
พบผอ.มานพและคณะครู คุยเรื่องตู้หนังสือในบ้านเด็กและงานวิจัย
การทำเกษตรมีปลูกผักยืนต้นมากกว่า เช่น ชะอม ผักหวานบ้าน มะนาว ผักอายุสั้นแต่ขยายพันธุ์เร็ว เช่น โสมไทย ผักสวนครัว ข้าวโพด ผลไม้มีฝรั่ง ปลูกข้าวเพื่อการศึกษาของเด็ก และอยากได้โรงสีขนาดเล็ก ด้วย๓. โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
พบผู้อำนวยการ คุยเรื่องตู้หนังสือในบ้านเด็กและงานวิจัย ผอ.สอนภาษาไทยเองต่อยอดงาน ตู้หนังสือและห้องสมุดโรงเรียน ให้เด็กอ่านและสอนกระบวนการนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ สุดท้ายให้เด็กบันทึก เช่น ปลูกต้นดอกอัญชัญ กระบวนการเรียนรู้มี


๑. ดูเมล็ด โจทย์ที่ต้องคิด ลักษณะฝัก ลักษณะเมล็ด
๒. ค้นคว้า เรื่องเกี่ยวกับต้นอัญชัล ดอก คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย
๓. ลงมือปลูก
๔. ติดตามดูแลจนออกดอก
๕. บันทึก
๖. แปรรูปเป็นอาหาร


นี่คือ กระบวนการสอนภาษาไทยให้เด็กเกิดความคิดเชิงวิเคราะห์


ผอ.ชยันต์พูดถึงตู้หนังสือในโรงเรียนและการต่อยอดด้วย อาจารย์จะพาพวกเราไปดูการฝึกเด็กร้องเพลงฉ่อย ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่พวกเราต้องไปดูอีก ๓ โรงเรียน


ผอ.ชยันต์ พาดูโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีบ่อหมักใบไม้ทุกจุดของสถานที่ทำเกษตร เราคุยกับคุณเล็กเล่นๆ ว่าให้เด็กฉี่ใส่บ่อเพื่อให้เกิดกระบวนการเพิ่มยูเรียในปุ๋ย แปลงผัก ปลูกกล้วย ฝรั่ง แปลงข้าว ปีนี้อาจารย์ทำนาหว่าน พาดูการทำน้ำหนักและฮอร์โมนนมเร่งดอกและผล


อาจารย์แนะนำวัตถุดิบทำส่วนผสมมี
๑. นมโรงเรียนที่หมดอายุ ๑๖๐cc.
๒. น้ำหมักชีวภาพ ๒ ช้อนโต๊ะ
๓. กากน้ำตาล ๒ ช้อนโต๊ะ
๔. สารเร่ง พด. ๒ จากกรมพัฒนาที่ดิน
- [ ] น้ำหมักชีวภาพ มี EM มีกากน้ำตาลและน้ำ นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ต
- [ ] ปุ๋ยธรรมชาติมีขี้แพะ (อาจารย์เลี้ยงแพะด้วย) ขี้ไก่ (อาจารย์เลี้ยงไก่ ไว้กินไข่) ปลูกกระถินใบเป็นปุ๋ย
อาหารโปรตีนในโรงเรียนมีปลาดุก กบ เห็ด การบันเทิงใจมี กระต่าย
โรงเรียนนี้น่าส่งเสริมการอ่าน เพราะมีผู้นำต่อยอดดี๔. โรงเรียนหนองไก่เหลือง ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
พบผู้อำนวยการและครูปฏิบัติการ ไปชมแปลงผัก ซึ่งโรงเรียนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำ


ทางโรงเรียนไม่สามารถเอาน้ำประปามาใช้ได้เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยแหล่งน้ำจากที่อื่น และกระบวนการคิดการจัดการทำงานที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้


ที่นี่ปลูก ชะอม ตะไคร้ กระเพราแดง(ยาชั้นดี) ผักหวานบ้าน กล้วย
ครูบอกเด็กกินผัดกระเพรากับชะอมบ่อยมาก ผลไม้มีฝรั่ง อยากขยายงานอีกแต่ขาดอุปกรณ์และวัตถุดิบ๕. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ผู้อำนวยการไปปฏิบัติงานในสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา จึงพบแต่ครูเอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า สำเร็จปริญญาตรีและสอบบรรจุมาทำงาน


ครูเอกพาเด็กพื้นที่ทำเกษตรมี บ่อปลา เตรียมขยายงานในพื้นที่เก่าเพื่อเลี้ยงไก่ ปลูกฝรั่ง
พื้นที่เกษตรแปลงใหม่ ทำผักไฮโดรโปนิกส์ และเพาะเห็ด
โดยจัดระบบน้ำที่ทำให้คนทำงานไม่หนักและได้ผลผลิตดี น่าสนใจ"โครงการต้นกล้า เลาขวัญสวรรค์บ้านเรา" มี ๑๑ โรงเรียน เด็ก ๑๑๐ คน ครูผู้ปฏิบัติการไม่พูดถึง เด็ก ๑๑๐ คน จึงต้องขอชมอีก ๖ โรงเรียนด้วย
คราวหน้าจะมุ่งที่ตัวเด็กด้วยรัชนี ธงไชย
หัวหน้าโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน
เขียน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th