" ตัวเลขพาเพลิน "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก" ตัวเลขพาเพลิน "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ.2560
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 3 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับตัวเลข

เด็กอนุบาล เริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-3 นาที เพื่อสร้างสมาธิ ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้กิจกรรมในห้องเรียน

ครูเริ่มต้นด้วยการทบทวนตัวเลข พร้อมทั้งจำนวนสิ่งของที่เท่ากันกับตัวเลข 1-5 , 1-10 จากนั้นเล่นหาตัวเลข ครูนำตัวเลขตั้งแต่ 0-10 ซึ่งมีหลาย ๆ ตัววางลงบนพื้นแล้วให้เด็ก ๆ หาตัวเลขตามที่ครูบอก พอหาได้ต้องตอบครูว่าคือเลขอะไร ตอบเป็นภาษาไทยได้1ดาว หากตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้2ดาว

เล่นเกมทอยลูกเต๋าบอกจำนวน ครูแจกกระดาษ A4 ให้เด็กคนละแผ่น เขียนเลข 1-12 ห่าง ๆ กัน ตัวใหญ่ ๆ เสร็จแล้วครูนำลูกเต๋าสองลูกมาทอยพร้อมกัน ให้เด็ก ๆ นับจำนวนจุดลูกเต๋าที่อยู่บนสุดทั้งสองลูกรวมกัน โดยไม่ให้ใช้มือนับให้ใช้สายตานับ แล้วไปวงกลมตัวเลขที่ตัวเองเขียนไว้ในกระดาษ แล้วมารับเฉลยไปพร้อมกันกับครู

เกมเป่ายิงฉุบ 0-10 ครูให้เด็ก ๆ จับคู่ 2 คน โดยให้ทั้งสองคนใช้มือทั้งสองข้างเป่ายิงฉุบกัน นับนิ้วมือคนที่ 1 ออกเท่าไหร่ก็เขียนไว้ บวกกับนิ้วมือคนที่ 2 นับรวมกันได้เท่าไหร่ให้เขียนลงกระดาษ โดยคำตอบต้องให้มีหลากหลายไม่ซ้ำกันทำให้ได้หลายข้อที่สุด

เล่นขายของ ครูสมมติให้กระดุมเม็ดใหญ่มีค่าเท่ากับ 5 บาท เมล็ดเขียวเล็กมีค่าเท่ากับ 1 บาท แล้วใช้ซื้อของเล่นไม้ผักตามราคาที่ครูกำหนดขึ้น โดยก่อนจะซื้อต้องบอกก่อนว่าจะซื้ออะไรบ้าง กี่ชิ้น ใช้เงินเท่าไหร่ ต้องคำนวณเงินให้พอดีกับสินค้าหรือหากมีเงินทอนต้องทอนกี่บาทให้เด็ก ๆ คิดแล้วตัดสินใจเลือกตามใจชอบ

จากนั้นครูให้เด็ก ๆ ฝึกทำใบงาน โดยมีเวลากำหนด เด็ก ๆ จะต้องทำให้เสร็จ แต่ถ้าทำไม่เสร็จก็ต้องส่ง เพื่อฝึกวินัยและความตรงต่อเวลา ในขณะที่ทำเด็ก ๆ บางคนทำได้ก็ทำเองจนเสร็จ บางคนยังไม่เข้าใจครูก็อธิบายเพิ่มเติม ใบงานที่ให้เด็กทำจะเริ่มจากง่ายไปยาก แล้วครูจะนำคะแนนมาบอกในการเข้าห้องครั้งต่อไป

กิจกรรมต่อมาให้เด็กๆ เลือกเล่นของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่างๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th