#เทควันโด วันที่ ๘/๙/๖๐
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก#เทควันโด
วันที่ ๘/๙/๖๐
เวลา ๐๘:๐๐-๐๙:๐๐ น.
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
ได้มีการฝึกเทควันโด โดยครูเฉลิมและทีม

 

การฝึกในวันนี้เป็นการฝึกท่ากระโดดเตะ Jumping Front Kick ,Jumping Side Kick และ Jump Round Kickและฝึกท่ารำ Taegeuk Ee Jung หรือ Pattern 2 เพื่อใช้ในการสอบเลื่อนสาย

Cr. Taekwondo In Thailand A great WordPress.com site

 

 

 

การสอบสายเหลือง 2

ท่าเตะ
ท่าเป็นการพัฒนามาจากการยืนเตะของสายขาว และาฃการเดินเตะในสายเหลือง 1 โดยเป็นการกระโดดเตะได้แก่ การกระโดดเตะ Jumping Front Kick , Jumping Side Kick และ Jump Round Kick นอกจากนั้นก็จะมีการพัฒนาท่าเตะ โดยเพิ่มการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วขึ้น คือ การสไลด์เท้าเตะ Slide Front Kick . Slide Side Kick และ Slide Round Kick ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ โดยเฉพาะในการแข่งขัน

 

ท่ารำ
เป็นท่ารำชุดที่ 2 ในชุด Taeguek ได้แก่ Taegeuk Ee Jung หรือ Pattern 2

 

STEPS SPARRING(6-10) สายเหลือง2

คนรุก : เตรียมพร้อมด้วยท่า ถอยเท้าขวายืน Forward Stance และ Low Block ด้วยมือซ้าย พร้อมทั้งร้องเสียง

คนรับ : ยืนในท่าเตรียม Joonbi เมื่อพร้อมที่จะทำการรับการบุกให้กระแทกหมัดในท่าเตรียม พร้อมทั้งร้องเสียง

 

 

ท่ารุกรับ

ท่ารุกที่ ๖.• เตะ Front-Kick ขวาวางเท้าขวายืน Forward Stance• เตะ Front-Kick ซ้ายวางเท้าซ้ายยืน Forward Stance• เตะ Front-Kick ขวาวางเท้าขวายืน Forward Stance

ท่ารับที่ ๖.• ถอยขาขวายืน Forward Stance X-Block ใต้เข่า• ถอยขาซ้ายยืน Forward Stance X-Block ใต้เข่า• ถอยขาขวายืน Forward Stance X-Block ใต้เข่า จากนั้นเตะ Front-Kick ขวา ที่ลิ้นปี่ร้องเสียง

 

 

ท่ารุกที่ ๗.• เตะ Side-Kick ขวาวางเท้าขวายืน F.Forward Stance• เตะ Side-Kick ซ้ายวางเท้าซ้ายยืน Forward Stance• เตะ Side-Kick ขวาวางเท้าขวายืน Forward Stance

ท่ารับที่ ๗• ถอยขาขวายืน Back Stance Palm-Block ซ้าย• ถอยขาซ้ายยืน Back Stance Palm-Block ขวา• ถอยขาขวายืน Back Stance Palm-Block ซ้าย จากนั้น สืบเท้าซ้ายพุ่งเข้าหาคนบุกยืน F. แล้วชกขวาที่ชายโครงขวา ร้องเสียง

 

ท่ารุกที่ ๘.• ก้าวขาขวายืน Forward Stance ชกหมัดขวา• ก้าวขาซ้ายยืน Forward Stance ชกหมัดซ้าย• ก้าวขาขวายืน Forward Stance ชกหมัดขวา

ท่ารับที่ ๘.• ถอยขาขวายืน Forward Stance Middle-Block ซ้าย• ถอยขาซ้ายยืน Forward Stance Middle-Block ขวา• ถอยขาขวายืน Forward Stance Middle-Block ซ้ายจากนั้นเตะ Front-Kick ขวาที่ลิ้นปี่ร้องเสียง

 

ท่ารุกที่ ๙.• ก้าวขาขวายืน Forward Stance ชกหมัดขวา• ก้าวขาซ้ายยืน Forward Stance ชกหมัดซ้าย• ก้าวขาขวายืน Forward Stance ชกหมัดขวา

ท่ารับที่ ๙.• ถอยขาขวายืน Back Stance Knifehand-Block ซ้าย• ถอยขาซ้ายยืน Back Stance Knifehand-Block ขวา• ถอยขาขวายืน Back Stance Knifehand-Block ซ้าย จากนั้นเตะ Round-Kick ขวา ที่หน้า ร้องเสียง

 

ท่ารุกที่ ๑๐.• ก้าวขาขวายืน F.Forward Stance ชกหมัดขวา• ก้าวขาซ้ายยืน Forward Stance ชกหมัดซ้าย• ก้าวขาขวายืน Forward Stance ชกหมัดขวา

ท่ารับที่ ๑๐.• ถอยขาขวายืน Back Stance Palm-Block ซ้าย• ถอยขาซ้ายยืน Back Stance Palm-Block ขวา• ถอยขาขวายืน Back Stance Palm-Block ซ้าย จากนั้น ดึงเข่าซ้ายเตะ Side-Kick ขาหน้า ที่ชายโครงขวา ร้องเสียง

 

Free Sparring

เป็นการต่อสู้แบบอิสระ โดยเน้นการใช้ทักษะท่าเตะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในระดับสายขาวและเหลือง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสร้างความคุ้นเคยกับระยะในการต่อสู้#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369    
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th