จับใจความสำคัญ
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
01/09/2560


จับใจความสำคัญ
เด็กหลายคนเมื่ออ่านหนังสือแล้ว ไม่สามารถเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้ เพราะขาดหลักของการอ่านและการฟังอย่างตั้งใจ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนวัดบางประจันต์ฯ ได้ฝึกทักษะการอ่านและการฟัง เพื่อให้เด็กสามารถจับใจความของเรื่อง


ซึ่งก็คือการหาสาระความสำคัญของเรื่องที่อ่านทั้งหมด ด้วยวิธีการตั้งคำถาม ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไร แล้วนำมาเล่าหรือเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความ


เมื่อใช้คำถามในการทบทวนเรื่องราว เด็กก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเป็นขั้นตอน เชื่อว่าเมื่อเด็กได้ฝึกบ่อย ๆ นอกจากจะทำให้เด็กอ่านหนังสือคล่องแล้ว ยังจะทำให้เด็กประมวลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ


เชิญชวนคอการ์ตูนวัยประถม หรือมัธยม ทุกเพศ ทุกวัย มาเลือกหาอ่านหนังสือแนวที่ชอบได้ที่ #ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็กติดต่อ บรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๑๑-๐๐๒๙


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 แนะนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ ๓ การสรุปใจความสำคัญ หลับตา สมาธิ เพื่อฟังเรื่องเล่าอย่างตั้งใจ
   
ปิดตาเพื่อให้จดจ่อกับการฟัง สรุปความสำคัญของเรื่องเล่าที่ได้ฟัง
   
ช่วยกันอ่านเพื่อจับใจความของเรื่อง อ่านเข้าใจเรื่องราวแล้ว นำมาเขียนสรุปความอย่างสั้น ๆ 
   
ทบทวนสาระสำคัญของเนื้อเรื่องด้วยคำถาม เขียนเรียบเรียงประมวลข้อมูล
   
 
ผลงานการสรุปเรื่องราว จับใจความสำคัญ  
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th