" จำนวนของหนู "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก" จำนวนของหนู "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2560
เด็กบ้านทานตะวัน อายุ 1.5 ขวบ - 3 ขวบ
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 3 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่อง การแทนค่าจำนวนจากสัญลักษณ์
เด็กอนุบาล เริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้กิจกรรมในห้องเรียน

ครูเริ่มจากบทสนทนาถามว่าเด็ก ๆ นับเลขได้ถึงเท่าไหร่ 1-10 หรือยัง และรู้จักตัวเลขที่นับไหม จากนั้นก็นำแผ่นตัวเลขวางแล้วให้เด็ก ๆ นับออกเสียงตามครูพร้อมมองตัวเลข

ครูสอนวางจำนวนสิ่งของให้ตรงตามตัวเลข ใช้ของเล่นไม้รูปผักและตัวของเล่นสัตว์ต่าง ๆ ใช้ผักสอนแทนค่า เช่น เลข 1 วางผัก 1 ชิ้น เลข 2 วางผัก 2 ชิ้น ไปเรื่อย ๆ ถ้าเลข 3 จะวางผักกี่ชิ้น เลข 4 ครูวางผักแล้ว 2 ชิ้น ต้องวางผักเพิ่มอีกกี่ชิ้นจึงจะเท่ากับจำนวนตัวเลขเป็นต้น ใช้สัตว์ต่างๆ สอนแทนค่า เช่น เด็กเลือกตัวเลข 3 ครูสั่งให้หยิบสัตว์ตัวไหนก็ได้แต่ต้องมีสัตว์น้ำ 1 ตัว เพิ่มเงื่อนไขที่หลากหลายให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนจะลงมือทำ และหากตัดสินใจหยิบแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ ฉะนั้นต้องคิดให้ดีละทำให้เสร็จก่อนที่ครูจะตรวจ

จากนั้นครูให้เด็ก ๆ ฝึกทำใบงาน โดยมีเวลากำหนด เด็ก ๆ จะต้องทำให้เสร็จ แต่ถ้าทำไม่เสร็จก็ต้องส่ง เพื่อฝึกวินัยและความตรงต่อเวลา ในขณะที่ทำเด็ก ๆ บางคนทำได้ก็ทำเองจนเสร็จ บางคนยังไม่เข้าใจครูก็อธิบายเพิ่มเติม ใบงานที่ให้เด็กทำจะเริ่มจากง่ายไปยาก แล้วครูจะนำคะแนนมาบอกในการเข้าห้องครั้งต่อไป

เด็กทานตะวัน ครูเริ่มกิจกรรมวงกลมร้องเพลง สวัสดีทักทาย แสดงความรักด้วยการกอด จากนั้นครูนำผัก 1 ชิ้นขึ้นมาให้เด็กจับ แล้วออกเสียง 1 ตามครู ผัก 2 ชิ้น แล้วออกเสียง 2 จนครบทุกคน

ครูหยิบกระดาษที่ครูเขียน เลข 1 กับวาดรูปกรวยไอศกรีมไว้ ให้เด็ก ๆ ดู ครูสอนการปั้นดินน้ำมันเป็น เลข 1 และปั้นกลม ๆ เป็นก้อนไอศกรีมวางให้เท่าจำนวนเลข ถึงเวลาที่เด็ก ๆ ต้องลงมือทำบ้าง ครูจึงแจกกระดาษให้เด็กคนละ 1 แผ่น ที่เขียนเลข 1 กับกรวยไอศกรีม เนื่องจากดินน้ำมันแข็งเด็ก ๆ ปั้นค่อนข้างยาก แต่ก็ตั้งใจทำจนเสร็จ พอเลข 2 ครูจึงเปลี่ยนให้เป็นการหยิบผักส่งให้ครูตามจำนวนแทน

กิจกรรมต่อมาให้เด็กๆ เลือกเล่นของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่างๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th