งานทำบุญโรงเรียนประจำปี2560
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็กในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้จัดงานทำบุญโรงเรียนอนุบาลฯ โดยให้เด็กๆ ทุกคนได้มาร่วมงานทำบุญ ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพียงกัน


นี่คือ... การสั่งสอนเลี้ยงดูเด็กๆ ให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่ดี พวกเราทุกคนย่อมอยากให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ของเรา


แต่จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รับทั้งคุณธรรม จริยธรรม ให้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับ


นี่จะเป็นการฝึกฝนในรูปแบบสร้างจิตสำนึกแบบไม่รู้ตัว ควบคู่กับการทำให้เด็กๆ ได้รู้จักเข้าสังคมอีกด้วย......


ขอขอบพระคุณเจ้าของรูปภาพนี้ คุณครูรัตนาพร หลินศรี#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369 ผู้บริหาร เด็กๆ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เด็กๆ นั่งฟังสวดฯ อย่างสงบตามแบบอย่างเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ
   
เมื่อฟังสวดเสร็จเด็กๆ ก็จะได้ความรู้เรื่องการถวายอาหารพระ (ประเคนอาหาร)
 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th