มอบตู้หนังสือให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหนองห้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็กวันที่ 28 สิงหาคม 2560
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก  ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดทำโครงการผู้นำการอ่าน
ลงพื้นที่มอบหนังสือให้กับห้องสมุดและมอบตู้และหนังสือให้กับเด็ก  โรงเรียนบ้านหนองห้าง อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 คน


โดยคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเป็นหลัก  และคัดเลือกเด็กที่ชอบอ่านหนังสือ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนหรือปานกลาง เพื่อมอบตู้และหนังสือให้ไว้ที่บ้าน


โดยที่ครอบครัวของเด็กยินดีที่จะเปิดบ้านให้เด็กคนอื่นๆ 
หรือคนในชุมชนได้มายืมหนังสืออ่านด้วย

ขอขอบคุณ #มูลนิธิสยามกัมมาจล ที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับเด็ก ๆ 

#โครงการผู้นำการอ่าน
#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
#โครงการรถเข็นนิทาน

 

 


#
มูลนิธิเด็ก

www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369    
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th