ประเมินผลโรงเรียนเอกชน อำเภอสามพราน
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก


25 ส.ค. 2560 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนเอกชน อำเภอสามพราน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 ประเด็นใน 2 โรงเรียน คือ


1. โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
2. โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม


ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและต้อนรับเป็นอย่างดีครับ


#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

    
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th