" ชิ้น ชุด อนุกรม "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก" ชิ้น ชุด อนุกรม "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ.2560
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 3 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้ยังคงเรียนรู้อนุกรมต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
เด็กอนุบาล เริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้กิจกรรมในห้องเรียน


ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องอนุกรมจากสัปดาห์ที่แล้วโดยใช้แผ่นสี่รูปทรงสามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยม มีสีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน วางเป็นอนุกรมแล้วให้เด็ก ๆ ช่วยกันแบ่งเป็นชุด บอกทั้งหมดมีกี่ชิ้น กี่สี รูปทรงอะไรบ้าง


เด็กอายุ 3-4 ขวบ ครูฝึกการวางสิ่งของตามจำนวนเลข สอนให้รู้จักตัวเลข โดยแจกกระดุมเม็ดใหญ่คนละ 3 เม็ด แจกกระดาษที่เขียนเลข 1 กับเลข 2 ให้เด็ก ๆ วางเม็ดกระดุมให้ถูกกับตัวเลข


จากนั้นครูให้เด็ก ๆ ฝึกทำใบงาน ในขณะที่ทำเด็ก ๆ บางคนทำได้ก็ทำเองจนเสร็จ บางคนยังไม่เข้าใจครูก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วเฉลยพร้อมกัน ใบงานที่ให้เด็กทำจะเริ่มจากง่ายไปยากเด็กทานตะวัน ครูเริ่มกิจกรรมวงกลมร้องเพลง สวัสดีทักทาย แสดงความรักด้วยการกอด แล้วตามด้วยฝึกให้ร้อยเชือกชิ้นที่เป็นสัตว์กับชิ้นที่ไม่ใช่สัตว์ จากนั้นให้ตักลูกบอลสีใส่กะละมังให้ถูก สัปดาห์นี้ให้รู้จักสีม่วงและสีเหลือง เด็ก ๆ ต่างตื่นเต้นและตั้งใจทำกันทุกคนพอจบกิจกรรมก็ให้เด็กๆ เลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่างๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th