" อนุกรมแสนสนุก "
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก" อนุกรมแสนสนุก "
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ.2560
เด็กอนุบาลสานรัก อายุ 3 ขวบ - 8 ขวบ

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง อนุกรม
เด็กอนุบาล เริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-3 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้ ครูถามเด็ก ๆ ว่าเคยได้ยินคำว่าอนุกรมไหม เด็ก ๆ ส่วนมากตอบไม่เคยครูก็อธิบายพร้อมทำกระบวนการเรียนรู้


ครูนำลูกบาศก์สีต่าง ๆ วางสลับสีให้เด็กดู แล้วให้เด็กแต่ละคนลองคิดคำตอบว่ามีลักษณะการวางอย่างไร แบ่งเป็นชุดให้มีสีที่เหมือนกันทุกชุดได้ไหม ให้เวลาเด็กคิดสัก 5 นาที จากนั้นครูก็เฉลยและอธิบายการเรียงชุดสีอนุกรม โดยเริ่มจาก 1 ชุดมี 2 สี ทำ 4 ชุด แล้วเพิ่มความท้าทายเป็น 1 ชุด มี 3 สี ทำ 3 ชุด ถ้าเด็กโตหน่อย ก็เริ่มเป็น 1 ชุด มี 4 สี เป็นต้น


ครูให้เด็ก ๆ ลองสร้างอนุกรมด้วยตัวเอง โดยครูเลือกสีให้ไป 1 ชุด แล้วแต่เด็กคนนั้นจะใช้สีไหนเรียงก่อนก็ได้ แล้วหยิบลูกบาศก์สีมาทำให้ได้ 3 ชุด พอเสร็จครูและเด็กก็ช่วยกันตรวจอนุกรม ครูให้เด็กอธิบายการเรียงอนุกรมของตัวเองเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องอนุกรม


จากนั้นร้อยเชือกอนุกรม โดยครูมีเชือกและรูปร่างสัตว์ต่าง ๆ ให้เด็กเลือกร้อยอนุกรมโดยฟังคำสั่งจากครู เช่น อนุกรม 2 ตัว 3 ชุด อนุกรม 3 ตัว 3 ชุด


สำหรับเด็กอายุ 7- 8 ขวบ ครูเพิ่มการเรียงตัวเลขอนุกรมเข้าไป เช่น 1 3 5 ...... ตัวเลขที่หายไปคือเลขอะไร ครูสร้างโจทย์ประมาณ 5 โจทย์ เด็ก ๆ ช่วยกันตอบ และอธิบายบอกเหตุผลถึงคำตอบที่ได้ด้วย


จากนั้นเล่นกิจกรรมเคลื่อนไหว กระโดดขาคู่ แล้วเดินด่านลูกบอลสี เดินห้ามโดนลูกบอล ไปร้อยเชือกอนุกรมสัตว์ 3 ตัว 3 ชุด แล้วเดินฝ่าลูกบอลสีด้วยความระมัดระวังไปเรียงชุดผักอนุกรม 4 ตัว 4 ชุด ( เด็กโต ให้หาคำตอบตัวเลขอนุกรมที่หายไปจากโจทย์ที่ครูสร้าง 1 ข้อ )


พอจบกิจกรรมก็ให้เด็กๆ เลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน เกมด่าน ผ่าน 3 ด่าน ได้ดาว 1 ดาว เป็นการให้กำลังใจและชื่นชมการตั้งใจทำภารกิจให้สำเร็จ สะสมไว้แลกของรางวัล เช่นขนม ของเล่น หรือการได้เป็นตัวแทนเลือกหนังสือมาให้ครูอ่านตอนท้ายชั่วโมง ครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่างๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
ทำสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรม  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th