กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : ประวัติวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็กกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ : ประวัติวันแม่แห่งชาติ
แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง


สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นครั้งแรก เป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้


การจัดงานไม่เพียงแต่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ ประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่งๆ ขึ้น


ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม (สมัยนั้น) แต่ทั่วไปเรียกกันว่า วันแม่ของชาติ


ต่อมาถึง พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทางราชกาารได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็น วันแม่แห่งชาติ เริ่มในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นต้นมา

ดังนั้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 แม่ครู เจ้าหน้าและเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ก่อนจะถึง วันที่ 12 สิงหาคม เพระเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบ ที่แม่ๆ ครูจะให้ความรู้ พร้อมทั้งพาเด็กๆ ได้นั่งสมาธิ เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ฟัง


ซึ่งในวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาบริจาคได้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย.....

ขอขอบพระคุณคุณญาณิกา นิลแจ้ง ได้ถ่ายรูปสวยๆ....


#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แม่ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมกันช่วยจุดเที่ยนให้กับเด็กๆ
   
จุดเทียนเพื่อเตรียมถวายพระพร สงบกันแล้ว เริ่มร้องเพลง สดุดีมหาราชินี
   
เริ่มทำสมาธิกันแล้ว เริ่มทำสมาธิกันแล้ว
   
เด็กๆ เริ่มก้มกราบ พระบรมรูปของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เด็กๆ กลุ่มหนึ่งก็มีการแสดงให้เพื่อนๆ และผู้ใจดี ได้ดูกัน
   
กินอาหารร่วมกัน อร่อยจนกินไม่ถูกเลย.....
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th