สนุกกับคำประสม..ประสมคำ 
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก


สนุกกับคำประสม..ประสมคำ 
เกมรวมกันเป็นหนึ่ง ให้เด็กนำคำมาจับคู่กัน เกิดเป็นคำใหม่ มีความหมายใหม่ที่ยังมีเค้าความหมายเดิม แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาคำอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อไม่ให้ซ้ำกับใคร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำให้เห็นทักษะการอ่านเขียนของเด็ก ๆ และยังทำให้รู้ว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำศัพท์มากเพียงใด 

#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก เลือกหาอ่านหนังสือเล่มโปรดได้ที่ คุณไปรยา ติดต่อ 081-411-0029


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ 1 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th