"สนุกกับนาฬิกา"
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


"สนุกกับนาฬิกา"
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เด็กบ้านทานตะวัน (อายุ 1.5 - 3 ขวบ)
เด็กอนุบาลสานรัก (อายุ 3 - 8 ขวบ)

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัด และความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง นาฬิกา
เด็กอนุบาล เริ่มจากการให้เด็กๆ ทำสมาธิ 1-2 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้ ครูถามเด็ก ๆ ว่ารู้จักนาฬิกาไหม นาฬิกาใช้ทำอะไร ในนาฬิกามีตัวเลขอะไรบ้าง มีเข็มกี่เข็ม เข็มสั้น เข็มยาวใช้บอกเวลาอะไร เป็นต้น เด็ก ๆ ต่างช่วยกันตอบ ในขณะเดียวกันครูก็อธิบายการดูเวลาไปด้วย


จากนั้นครูนำจิ๊กซอว์รูปนาฬิกากับตัวเลขบอกเวลาต่างๆ ให้เด็กดู อธิบายการอ่านเวลาและช่วยกันจับคู่เวลาจนครบทุกคู่ ต่อด้วยการประเมินความรู้ความเข้าใจ โดยการให้ทำใบงาน ครูให้เด็กวาดเข็มนาฬิกาบอกเวลาตามที่ครูกำหนด ให้โยงเส้นจับคู่เวลากับนาฬิกา


เพิ่มกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเล่นเกมหาเวลาในกับดักระเบิดบอล

เด็กทานตะวัน ครูจัดกิจกรรมวงกลมร้องเพลงตบมือ ใช้มือสัมผัสของนุ่ม ของแข็ง ส่งต่อกันในวงกลมเพื่อฝึกสมาธิและการรอคอย เสริมด้วยการฝึกหยอดบล็อกพัฒนากล้ามเนื้อมือ บังคับข้อมือหมุนบล็อกไม้สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมให้ลงตามล็อก


ในขณะที่หยอดก็ให้คำศัพท์สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน วงกลมสีเหลือง สามเหลี่ยมสีแดง ไปด้วย พอเด็กทำได้ก็กล่าวชื่นชม ตบมือเพื่อเป็นรางวัล หากใครทำไม่ได้ก็ให้กำลังใจให้โอกาส และแนะแนวทางจับมือหมุนให้ลงล็อกถูกต้อง


เพิ่มกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายฝึกการทรงตัว สมาธิ การสังเกตจากการเดินฝ่ากับดักระเบิดบอล หยิบตัวเลขให้ตรงกับตัวเลขที่ครูให้ดู


พอจบกิจกรรมก็ให้เด็ก ๆ เลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรม จากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
ทำสมาธิก่อนเริ่มกิจกรรม เรียนรู้เรื่องเวลาจากนาฬิกา
   
เล่นเกมจับคู่เวลากับนาฬิกา เล่นเกมฝ่ากับดักลูกบอลหาเวลา
   
สัมผัสของแข็งของนุ่ม ทำแบบฝึกหัดเรื่องเวลา
   
เล่นอิสระเกมกระดาน ฟังนิทานกันเถอะ
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th