"โตขึ้นหนูจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นคนดี"
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


"โตขึ้นหนูจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นคนดี"
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 17-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เด็กบ้านทานตะวัน (อายุ 1.5 - 3 ขวบ)
เด็กอนุบาลสานรัก (อายุ 3 - 8 ขวบ)

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง อาชีพที่หนูอยากเป็น
เด็กๆจะได้รู้จักอาชีพต่าง ๆ ที่น่าสนใจและสิ่งที่เกี่ยวข้องพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านภาพวาดน่ารัก สีสดใส ช่วยดึงดูดความสนใจ เสริมสร้างจินตนาการ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ให้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลในอาชีพต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์


กระบวนการเริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-2 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้ ครูเริ่มการเรียนรู้ด้วยการใช้คำถามวัดความรู้เดิม จากที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วว่าเด็ก ๆ รู้จักอาชีพอะไรบ้าง เด็กๆระดมความคิดช่วยกันตอบอาชีพที่ตัวเองจำได้หรือรู้จัก


เด็กอนุบาล หลังจากพูดคุยถึงอาชีพต่าง ๆ แล้ว ครูก็นำบัตรคำรูปภาพอาชีพให้เด็ก ๆ ดูซึ่งก็มีอาชีพอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม เด็กๆต่างตื่นเต้นและสนใจเป็นอย่างมาก


จากนั้นครูให้เด็กๆเลือก 1 อาชีพที่ตัวเองสนใจ อยากเป็น มาเขียนแผนวางเป้าหมายว่าถ้าเด็ก ๆ จะเป็นแบบนั้นต้องเริ่มจากอะไร วันนี้เรียนอยู่ชั้นนี้ต่อไปจะต้องทำอะไรต่อ ฝึกวางแผนตั้งเป้าหมายในชีวิตให้เป็นขั้นตอนและตั้งใจไปให้ถึงฝัน


หากเด็กคนไหนยังเขียนไม่ได้ก็ให้วาดภาพแทน แล้วตอนส่งครูต้องอธิบายบอกครูได้ว่าแต่ละขั้นเป็นอย่างไร


เด็กทานตะวัน ครูจัดกิจกรรมวงกลมร้องเพลงตบมือ ใช้มือสัมผัสของเล่นสี่เหลี่ยมนุ่ม ของแข็งสี่เหลี่ยมไม้ ส่งต่อกันในวงกลมเพื่อฝึกสมาธิและการรอคอย เสริมด้วยการฝึกหยอดบล็อกพัฒนากล้ามเนื้อมือ บังคับข้อมือหมุนบล็อกไม้สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมให้ลงตามล็อก


จากนั้นครูเพิ่มทักษะเรื่องการทรงตัว ฝึกสมาธิให้เด็กโดยที่ครูบอกคำสั่งให้เด็กหยิบรูปทรง สี (บล็อกไม้สามเหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยม) ทีละ 1 ชิ้น แล้วเดินตามเส้นทางที่ครูเตรียมไว้ไปหยอดบล็อกอีกฝั่ง


ต่อมาครูเพิ่มเติมฝึกเรื่องความจำให้เด็ก โดยการให้เด็กๆดูบัตรภาพอาชีพ 10 อาชีพพูดออกเสียงตาม ต่อด้วยให้เด็กดูภาพอาชีพ 1 อาชีพ แล้วให้เด็กเดินไปอีกฝั่งตามเส้นทางไปหยิบบัตรภาพอาชีพ ที่เหมือนกับภาพที่ครูให้ดูแล้วเดินกลับมาเส้นทางเดิม


การกล่าวชื่นชมหรือการให้คำแนะนำ ครูทำทุกกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจกระตุ้นความสนใจและเป็นรางวัลกับเด็ก รวมทั้งหากมีพฤติกรรมที่ต่างไป จากที่ครูต้องการให้เกิดในระหว่างจัดกิจกรรมในห้องครูก็ตักเตือนทันที เพราะเด็กจะได้รู้ว่าสิ่งไหนทำได้ ทำไม่ได้ในห้อง ซึ่งก็คือการฝึกปฎิบัติตามกฎกติกาการเข้าห้องนั่นเอง

พอจบกิจกรรมก็ให้เด็กๆเลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่าง ๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
TEL. 02-814-1481 ถึง 7 FAX. 02-814-0369
ทำสมาธิก่อนเริ่มเรียน ฝึกการทรงตัวหาภาพอาชีพ
   
กิจกรรมวงกลมส่งต่อของแข็งของนุ่ม ฝึกการทรงตัวเด็กเล็ก
   
เรียนรู้รูปร่างรูปทรงและสี เรียนรู้อาชีพต่าง ๆ
   
เล่นอิสระ จับคู่อาชีพกับอุปกรณ์
   
วางแผนอาชีพที่อยากเป็น วางแผนอาชีพที่อยากเป็น
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th