Arts Space พื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ArtsSpace
พื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ตอน “ออกแบบพื้นที่ศิลปะในสวนผักคนเมือง”
จากครั้งแรกที่มีอาสาสมัครช่วยวาดตู้คอนเทนเนอร์ หรือที่เรียกว่า “กล่องเรียนรู้แสนสนุก”ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นเป็นการจัดกิจกรรมเล็ก ๆ แบบช่วยกันปากต่อปาก บางคนก็ช่วยโพสต์เชิญชวนกันมาช่วยผ่านโซเชียลมีเดีย จากคนที่จะมาช่วยกันวาดไม่กี่คน ก็กลายเป็นมีอาสาสมัครมาช่วยวาดเกือบ 60 คน งานที่วางไว้ว่าน่าจะใช้เวลาวาดกันทั้งวันก็กลับเสร็จภายในครึ่งวันเช้า


ครั้งนั้นถือว่าเป็นการทดลองการทำงานกิจกรรม Arts Space: พื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้เป็นครั้งแรก การได้เห็นพลังอาสาสมัครของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งภายในมูลนิธิเด็กและอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเยาวชนจากชุมชน กลุ่มครอบครัวทุกคนล้วนแต่ตั้งใจกันมาช่วยจริงๆ ความร่วมไม้ร่วมมือในครั้งนั้นทำให้เกิดมิตรภาพเกิดขึ้นจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องนับกันเป็นเครือญาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายหนี่งของการทำงานคือ“การลดช่องวางของความแตกต่าง และเกิดการเรียนรู้ในการทำประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน”Arts Space
พื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ตอน “ออกแบบพื้นที่ศิลปะในสวนผักคนเมือง”ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2560
ครั้งนี้เป็นกิจกรรมอาสาสมัครแบบ WordShop คือได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการเป็นอาสาสมัครวันแรก (วันเสาร์ที่ 15กรกฎาคม 2560) เป็นการเตรียมวัสดุปลูกผัก ซึ่งมูลนิธิเด็กได้ทำความร่วมมือกับ ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐช่วยประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการทำจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยได้ “น้องเฟิร์น” (คุณธัญชนก เนตรนวนิล) และ “น้องจูเนียร” (คุณณชนก หล่อสมบูรณ์) นิสิตปริญญาโทมาเป็นวิทยากรช่วยสอนวาดกระถางเซรามิกสไตล์Chubby clay  และช่วยวาดพื้นจัดวางผัก  มีน้องนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มาร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานด้วย


วันอาทิตย์ที่  16กรกฎาคม 2560 เป็นกิจกรรมสอนปลูกผัก3 ชนิด จาก3 วิทยากร ได้แก่
1. ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน  วิทยากร คุณพัชรินทร์ รอดเพราะบุญ (ครูจุ๋ม) จากศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
2. ปลูกผักสลัด วิทยากร คุณประสานพร นิลมณี (พี่หนึ่ง)เจ้าของร้านกาแฟ Tree Cafe' และปลูกผักอินทรีย์
3. ปลูกผักแบบสะเต็มศึกษา วิทยากร นายศิโรจน์ ชนันทวารี (ครูอัมดุส)โรงเรียนบ้านเจียรดับ
ทั้งสองวันเราใช้การแบ่งเป็นกลุ่มแบบคละกันโดยให้ครอบครัวอาสาและเด็กมูลนิธิเด็กทั้งอนุบาลเด็ก รร.หมู่บ้านเด็ก ชั้น ป.6 และชั้นมัธยมต้นของศูนย์การเรียนมัธยมหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็กและกลุ่มอาสาสมัครทั่วไปได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทุกกิจกรรมจะเน้นการลงมือรวมถึงอาหารกลางวัน ในแต่ละกลุ่มก็ต้องช่วยกันทำอาหารรับประทานกันเองด้วย


จากการจัดกิจกรรม Arts Space ออกแบบพื้นที่ศิลปะในสวนผักคนเมือง ในครั้งนี้ มีกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านเด็ก5-6 คน ขออาสามาช่วยเป็นทีมงานช่วยจัดงานและยังเกิดกลุ่มสื่อเด็กมูลนิธิเด็กที่ทั้งถ่ายทำเก็บภาพบรรยากาศ  คิดประเด็นสัมภาษณ์  เป็นพิธีกร ตัดต่อ ผลิตผลงานออกมาเป็นคลิปวิดีโอที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานของทั้งสองวัน


การจัดกิจกรรม Arts Space พื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้  ถือว่าเป็นเครื่องมือให้เด็กได้พัฒนาตัวเอง ผ่านการทำงานจริงตามที่แต่ละคนมีความถนัดหรือสนใจได้ลองทำ เด็ก ๆ มี “ความรับผิดชอบ” ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนผู้ใหญ่อย่างพวกเรารู้สึกแปลกใจถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยต้องตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะได้นอนก็ดึกดื่นมืดค่ำและระหว่างวันก็ต้องทำงานกันหนักมาก เด็ก ๆ พิสูจน์ให้พวกผู้ใหญ่เห็นว่าพวกเขามีความอดทนมากพอที่จะทำงานให้จนสำเร็จ และยังช่วยกันแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงานได้อย่างดี


สุดท้ายที่ทำให้ผู้ใหญ่ยิ้มกันไม่หุบคือการได้เห็นลูก ๆ ของเราเติบโตทางความคิดพวกเขาเริ่มรู้ว่าความฝันของเขาคืออะไร เขาอยากทำอะไร  บางคนมาบอกว่าอยากเป็นนักดนตรี อยากเป็นโปรดิวเซอร์ช่างภาพ นักวาดภาพ พิธีกร และอื่นๆ อีกมากมาย Arts Space จึงเป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาศักยภาพเด็กผ่านการเป็นอาสาสมัครทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและได้เรียนรู้เรื่องของการเสียสละรู้จักเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ เราเชื่อว่าถ้าเด็กได้ทำกิจกรรมที่มีกระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบนี้บ่อย ๆ พวกเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างแน่นอน

 

 

   
   
   
   
   
   

   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th