ค่ายกระบวนการเรียนรู้สามเณรฝึกเทศน์ธรรมชาดก
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก 


ค่ายกระบวนการเรียนรู้สามเณรฝึกเทศน์ธรรมชาดก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน วันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีประเพณีนิยมในการอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรในวัดของชุมชน


ซึ่งทุกหลังคาเรือนก็มีกติกาในการอุปถัมภ์สามเณรที่ได้รับการบรรพชาบวชเข้ามาอยู่ประจำวัดของชุมชน เช่นในการจัดภัตตาหารถวายการอุปถัมภ์เป็นประจำทุกวัน การย่างเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ของเยาวชนผู้ชายด้วยการบรรพชาเป็นสามเณร มีเป้าหมายในการฝึกฝนตนเอง ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านตามบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร


การเทศน์ธรรมชาดกก็เป็นหนึ่งในบทบาทของพระภิกษุสามเณรในท้องถิ่นในช่วงเข้าพรรษา ทุกวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาพระภิกษุสามเณร จะต้องขึ้นธรรมมาตรเทศน์ธรรมชาดกให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับฟัง


ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร ที่สำคัญอันที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อศรัทธาชาวบ้านก็ว่าได้ การที่สามเณรจะเทศน์ได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนให้มีทักษะในการเทศน์ธรรมชาดกเสียก่อน การจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น


โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน(อาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท) มูลนิธิเด็ก เข้าไปมีส่วนร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน ส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนมีทักษะในด้านศาสนพิธีท้องถิ่นด้านการเทศน์ธรรมชาดก


หลังจากการฝึกฝนสามเณรแต่ละรูปก็จะได้มีโอกาสขึ้นธรรมมาตรเทศน์ธรรมชาดกในแต่ละวัดต่างๆ ในชุมชน กระบวนการเรียนรู้การฝึกเทศน์ชาดกนั้นจะช่วยทำให้สามเณรได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้าน ศาสนพิธีท้องถิ่นช่วยให้สามเณรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติศาสนพิธีท้องถิ่นได้ อันจะส่งผลให้สามเณรมีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตนเอง ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้านศาสนพิธีในงานต่างๆ#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th
Line id : @ffcthailand
Facebook : ffcthailand
มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369 
คณะสามเณรนักเรียนเข้าค่าย กระบวนการเรียนรู้ฝึกเทศน์ธรรมชาดก
   
วิทยากรถวายความรู้หลักการเทศน์ธรรมชาดกแด่สามเณรนักเรียน วิทยากรถวายความรู้หลักการเทศน์ธรรมชาดกแด่สามเณรนักเรียน
   
สามเณรนักเรียนฝีกปฏิบัติเทศน์ธรรมชาดก สามเณรนักเรียนฝีกปฏิบัติเทศน์ธรรมชาดก
   
สามเณรนักเรียนฝีกปฏิบัติเทศน์ธรรมชาดก สามเณรนักเรียนฝีกปฏิบัติเทศน์ธรรมชาดก
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th