รู้จัก"Mind Mapping” (แผนภูมิความคิด) กันเถอะ
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


รู้จัก"Mind Mapping” (แผนภูมิความคิด) กันเถอะ
กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
กิจกรรม วันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เด็กบ้านทานตะวัน และ เด็กอนุบาลสานรัก

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง รู้จัก"Mind Mapping” (แผนภูมิความคิด) กันเถอะ
เขียนเรื่องรูปทรง
การเรียนรู้เรื่องMind Mapping” (แผนภูมิความคิด) เป็นพื้นฐานการฝึกให้เด็กๆรู้จักจำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ มีความคิดที่เป็นระบบ มีอิสระในการคิดได้เป็นอย่างดี


กระบวนการเริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-2 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้องให้สงบพร้อมเรียนรู้ จากนั้นครูนำรูปทรง 3 ชนิด มีรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงวงกลมให้เด็กจับแล้วบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงอะไรบ้าง ที่เป็นลักษณะเหมือนกันเด็กเล็กที่ยังเขียนไม่ได้ ครูจะช่วยเขียนคำตอบลงในกระดาษโยงเส้น ให้เป็นมายแมบปิ้งหรือแผนผังความคิด จนครบทั้งสามรูปทรง ส่วนกลุ่มเด็กที่เขียนได้ครูแจกกระดาษคนละ1แผ่นแล้วเขียนเอง ถ้าคำไหนเขียนไม่ได้ก็ให้วาดภาพแทน แต่ตอนส่งครูต้องอธิบายได้ว่าคืออะไร


จากนั้นครูเชื่อมความรู้เดิมเรื่องร่างกายของเราจากสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เด็กๆ ช่วยกันโยงเส้นติดป้ายคำอวัยวะร่างกายให้ถูกต้อง(เด็กอนุบาล) การประกอบตัวหุ่นอวัยวะส่วนต่างๆให้ครบ หัว ร่างกาย แขน ขา (เด็กทานตะวัน)


พอจบกิจกรรมก็ให้เด็กๆเลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ บางจังหวะก็เข้าไปแนะนำวิธีการเล่นสำหรับเกมส์กระดาน พอท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่างๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
TEL. 02-814-1481 ถึง 7 FAX. 02-814-0369
ทำสมาธิ Mind Map ความคิดของเด็กเล็ก
   
Mind Map ความคิดของเด็กโต เล่นอิสระ
   
เล่นอิสระ อธิบายส่วนต่างๆของร่างกาย
   
ประกอบร่างกาย ประกอบร่างกาย
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th