กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนวัดบางประจันต์


เริ่มแล้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนวัดบางประจันต์ฯ
จะอ่านได้อ่านออก ต้องรู้จักมาตราตัวสะกด เกมตามหา "แม่ของฉัน" ให้เด็กนำบัตรคำวางให้ตรงตามแม่ตัวสะกด เกมนี้ช่วยพัฒนาการอ่านและรู้จักคำที่มีตัวสะกดในแม่ต่าง ๆ 

30 มิถุนายน 2560
#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว  #มูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ 1 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th