กิจกรรมสิ่งของลอยจม
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


กิจกรรมเด็ก ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด(ห้อง ดร.อุษณีย์)
กิจกรรม วันที่ 19 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 เด็กบ้านทานตะวัน และ เด็กอนุบาลสานรัก

ห้องวัดแววและส่งเสริมเด็กตามความถนัด(ห้อง ดร.อุษณีย์)
ตั้งอยู่ในบ้าน "เพิ่มหวานโชติกล่อม" เป็นห้องเรียนในรูปแบบพิเศษ ที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนค้นพบความถนัดและความสนใจเฉพาะทางของตนเอง โดยผ่านการ "เล่น" เพื่อ "พัฒนาสมอง" ในห้องมีของเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการหลากหลายประเภท เด็กๆมีความสุข สนุกและพัฒนาสมองไปพร้อมกัน ครูจะช่วยสังเกตและสนับสนุนให้เด็กค้นพบความถนัดที่ซ่อนอยู่ ใช้เป็นห้อง "วัดแววเด็ก"

สัปดาห์นี้จัดการเรียนรู้เรื่อง สิ่งของจม-ลอย


การจัดกิจกรรมสิ่งของจม-ลอย จะช่วยให้เด็กๆเข้าใจความหมายของการจมและการลอยได้ เป็นการฝึกทักษะการสังเกตการจมและการลอยของวัตถุ รวมถึงการอธิบายบอกเหตุผลการจมและการลอยของวัตถุได้อีกด้วย


ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมก็เริ่มจากการให้เด็กๆทำสมาธิ 1-2 นาที เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์จากข้างนอกห้อง
จากนั้นครูก็นำวัตถุต่างๆที่เตรียมไว้ลงทดลองในกะละมังที่ใส่น้ำให้เด็กๆตอบคำถาม พร้อมทั้งครูอธิบายความหมายการจมและการลอยไปด้วย แล้วแจกวัตถุ2ชิ้น ชิ้นหนึ่งลอย ชิ้นหนึ่งจม ให้เด็กสังเกตการจมและการลอยอธิบายบอกครู ต่อด้วยการให้อิสระในการสร้างความคิดสร้างสรรให้เด็กปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบโดยมีขนาดเล็กกับใหญ่ (เด็กบ้านทานตะวัน) และให้ปั้นดินน้ำมันทำให้ดินน้ำมันลอย (เด็กอนุบาล)


พอจบกิจกรรมการทดลองก็ให้เด็กๆเลือกของเล่นตามที่สนใจ ครูก็คอยสังเกตกระบวนการเล่นของเด็กๆ ท้ายชั่วโมงครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่อง ที่สอดแทรกไปด้วยข้อคิดต่างๆ เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรมจากข้อคิดที่ได้ฟังจากนิทานและสร้างจินตนาการให้แก่เด็กห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
TEL. 02-814-1481 ถึง 7 FAX. 02-814-0369
ปั้นดินน้ำมันเล็กใหญ๋ ปั้นดินน้ำมันเล็กใหญ๋
   
ทดลองลอยจม ทดลองลอยจม
   
กิจกรรมอิสระ เกมกระดาษเสิรมทักษะ กิจกรรมอิสระ
   
ให้ความรู้สิ่งของลอยจม สัมผัสวัตถุในการทดลอง
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th