กิจกรรมเรียงลำดับ
ห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก


รายงานกิจกรรมเด็ก ห้องวัดแวว
กิจกรรม วันที่ 12- 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
เด็กบ้านทานตะวัน และ เด็กอนุบาล

จัดการเรียนรู้เรื่อง เรียงลำดับ
กระบวนการ ทำสมาธิก่อน 1-2 นาที
1. ห้องครูบี
1.1 ทบทวนสีแดง สีเหลือง
1.2 ขนาดเล็ก ใหญ่

2. ห้องครูแอ๋ม
2.1 ทบทวนทิศทาง ซ้าย-ขวา
2.2 ร้องเพลงซ้าย-ขวา
2.3 ขนาดเล็ก ใหญ่

3. ห้องครูอิ๋ว
3.1 ขนาดเล็ก ใหญ่
3.2 เปรียบเทียบสิ่งของเล็ก ใหญ่
3.3 ถือของมือซ้าย มือขวา

4. ห้องครูเกี๊ยว
4.1 ทบทวนซ้าย ขวา
4.2 เรียงลำดับ 3 ชิ้น ขนาด(เล็ก-ใหญ่) จำนวน(มาก-น้อย) อักษร(ก-ฮ)

5. ห้องครูปู
5.1 เรียงลำดับความสูง
5.2 เรียงลำดับ 5 ชิ้น ขนาด(เล็ก-ใหญ่) จำนวน(มาก-น้อย) โดมิโน ลูกเขียว อักษร(ก-ฮ)
5.3 จัดชั้นหนังสือ 1 ช่อง

6. ห้องครูทราย
6.1 เรียงลำดับความสูง
6.2 เรียงลำดับ 10 ชิ้น ขนาด(เล็ก-ใหญ่) จำนวน(มาก-น้อย) โดมิโน ลูกเขียว อักษร(ก-ฮ)
6.3 จัดชั้นหนังสือ 1 ช่อง
จากนั้นเด็กๆเลือกเล่นของเล่นตามความสนใจ ฟังนิทาน 1 เรื่องห้องวัดแวว โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 
TEL. 02-814-1481 ถึง 7 FAX. 02-814-0369
ทำสมาธิ เรียงลำดับขนาด
   
เรียงลำดับจำนวน เรียงลำดับสีตามครู
   
เรียงลำดับพยัญชนะไทย ฟังนิทาน
   
เรียนรู้สี นับจำนวน
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th