ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมโรงเรียนผู้นำการอ่าน จ.สุรินทร์


#
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
และ #มูลนิธิสยามกัมมาจล
ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมโรงเรียนผู้นำการอ่าน 
ณ โรงเรียนบ้านเสม็ด อบต.สลักได  อ.เมือง จ.สุรินทร์

ทีมงานตู้หนังสือในบ้านเด็กนำทีมโดย แม่แอ๊ว:รัชนี ธงไชย และคุณแอ๋ม ทีมงานจากโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล ลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจความพร้อมของโรงเรียนผู้นำการอ่าน เพื่อค้นหาทิศทางและแนวทาง ในการร่วมกันสร้างบรรณารักษ์น้อยให้รู้จักการอ่าน การประชาสัมพันธ์และสืบทอดเป็นวัฒนธรรมการอ่านหนังสือ จนติดเป็นนิสัยโดยเริ่มจากตัวบรรณารักษ์น้อย คนใกล้ชิด ไปสู่เพื่อน สมาขิกในบ้าน และชุมชน ให้ชินและมีนิสัยรักการอ่านหนังสือได้

-หลังจากหัวหน้าโครงการสะสางงานเร่งด่วนเพื่อนำทีมงานตู้หนังสือในบ้านเด็ก ลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์) บ้านเสม็ด ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.วีระ บึ้งชัยภูมิ และนายกอบต.สลักได ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเสม็ดนี้ด้วย

จึงอยากส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านเสม็ดได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการอ่านของมูลนิธิเด็ก ซึ่งท่านได้กล่าวต้อนรับทีมงานและพาชมห้องสมุดของโรงเรียน พบว่าบรรยากาศห้องสมุดค่อนข้างน่าอ่านหนังสือ หนังสือที่มีส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหนังสือเรียนเก่าที่ได้มาจากนักเรียนที่จบไปแล้วบางเล่มก็ชำรุด จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเร่งค้นหาบรรณารักษ์น้อย ในการมาเป็นผู้ช่วยครูเพื่อแนะนำและการใช้หนังสืออย่างถูกต้อง และทีมงานยังพบหนังสือที่เหมาะสม ในการเรียนรู้สู่จินตนาการของเด็กนั้นยังต้องเพิ่มเติมอีกหลายรายการ

-จากที่ได้พูดคุยกับ ผอ.ท่านมีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ และมีความพร้อมในการส่งเสริมการอ่าน แม้จะติดขัดเรื่องงบประมาณและบุคลากรก็ตาม พร้อมจะพัฒนาเด็กนักเรียนและสนับสนุนการอ่านเพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้อ่านออกเขียนได้ 100%

โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก และ มูลนิธิสยามกัมมาจล ก็จะขอเป็นผู้เชื่อมเยาวชนสู่กระบวนการค้นหาบรรณารักษ์น้อยสู่ชุมชน
ภาคเช้าวันอังคาร 6/6/60

#โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก #มูลนิธิเด็ก 
#มูลนิธิสยามกัมมาจล 
โทร 02-814-1481

   
   
   
   
   
   
 
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th