เริ่มแล้วค่ายอ่านสนุก..ล่องเรือชมวัด เรียนรู้วิถีคนริมฝั่งน้ำแม่กลอง


ล่องเรือชมวัด เรียนรู้วิถีคนริมฝั่งน้ำแม่กลอง
เล่าเรื่องค่าย...ตอนนักสำรวจแห่งสายน้ำ ระหว่างทางตามสายน้ำ นักสำรวจได้บันทึกภาพที่เห็น วิถีชีวิตของคนหาปลา ตกกุ้ง เรือประมง ความร่มรื่นของสวนมะพร้าว ต้นจากที่ขึ้นบริเวณชายฝั่ง บ้านเรือนริมน้ำ และตลาดน้ำอัมพวา 
เราพาเด็กแวะไหว้พระที่วัดท้ายหาด วัดภุมรินทร์ วัดบางกุ้ง และมาสิ้นสุดที่ท่าวัดบางประจันต์ฯ ที่ตั้งของศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก เป็นอันจบงานค่ายอ่านสนุก

#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว  #มูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ 1 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000


   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th