เริ่มแล้วค่ายอ่านสนุก..ตะลุยนาเกลือ


หลังจากตามรอยปลาตีน เส้นทางเรียนรู้ป่าชายเลนในค่ายอ่านสนุกของศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
วันนี้เราพาเด็กไปตะลุยนาเกลือ และล่องเรือชมวัด สายน้ำแม่กลองพาให้เด็กได้รู้จักวัดวาอารามสองฝั่งฟากคลอง เรื่องราวเรียนรู้มากมายจะนำมาเล่าต่อผ่านความคิดและความรู้สึกของเด็ก ๆ 
ขอขอบคุณผู้ร่วมค่ายทุกท่าน น้าปู (กำพล นามพูน) น้าเปิ้ล (โสภา วรรณทอง) ครูมอนสอนสังคม (อมร นันทวิกร) น้าโม (คุณวราวุธ วัฒนพานิช) แม่เปิ้ล (วันเพ็ญ ชื่นจิตร) ครูติ๊ก (วิบูลย์ นุชนิยม) พี่เลี้ยงค่ายทุกคน แม่ครัว คุณลุงแสวงเจ้าของเรือ และรถโมบายเคลื่อนที่ กศน.เมืองสมุทรสงคราม

#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว  #มูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ 1 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000


   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th