กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดทุ่งมะสัง


วันนี้เด็กๆ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมาเข้าร่วมโครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวาระเฉลิมพระชนมายุ
61 พรรษา ณ วัดทุ่งมะสัง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th