ศิลปินอิสระจัดประมูลภาพวาดได้เงิน 1,543,000 บาท ช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ผ่านมูลนิธิเด็ก


ศิลปินอิสระจัดประมูลภาพวาดได้เงิน 1,543,000 บาท ช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ผ่านมูลนิธิเด็ก

ศิลปินอิสระและเครือข่ายนักสะสมงานศิลปะ จัดงานประมูลภาพวาดในโครงการ Art for South วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เงินจากการประมูลภาพวาด 1,543,000 บาท ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้โดยผ่านมูลนิธิเด็ก


อาจารย์ครองศักดิ์ จุฬามรกต ในนามพิพิธภัณฑ์แม่ เล่าว่า จากการคุยกันของเพื่อนๆ ศิลปินเพียงแค่สองสามคน ร่วมทั้งอาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เห็นว่าน่าจะมีโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในระยะยาวด้วย แค่การให้ของแล้วจบมันคงไม่ได้ช่วยอะไร อาจารย์ไกรศักดิ์ และต่อมาก็มีเพื่อนศิลปินอีกหลาย ๆ คนก็อยากเข้ามาร่วมช่วยและเห็นด้วยกับการที่จะชวนให้ภาคประชาชนมาร่วมมือกัน เพื่อจะได้เป็นภาพเป็นสัญลักษณ์ เป็นความหมาย ที่แสดงให้เห็นว่าภาคประชาสังคมมีความร่วมมือกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำกันอย่างเดียว มันก็จะเป็น "การสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ" ให้เกิดขึ้น

ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสังคมไทย ถ้าเรามีจุดหมายที่จะช่วยเหลือหรืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมไทย ก็ต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมความร่วมมืออย่างนี้ และเห็นว่าทาง "มูลนิธิเด็ก" เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีความเข้มแข็งและมีระบบในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีการทำงานให้ความช่วยเหลือแบบนี้อยู่แล้วและมีโครงการในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย การทำงานช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระยะยาวที่สามารถติดตามงานได้ ไม่ใช่แค่มอบเงินแล้วก็จบ

อาจารย์ครองศักดิ์ ยังชวนกลุ่ม บริษัทแปลน อาร์คิเทค ซึ่งในอดีตอาจารย์เคยทำงานอยู่และมีการจัดค่ายอาสาสมัคร ให้พนักงานไปสร้างโรงเรียนเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างเช่นน้ำท่วมหรือพายุเกย์ ในสมัยนั้นก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมการช่วยเหลือทำให้พนักงานมีจิตสำนึก ที่อยากจะช่วยเหลือสังคมและก็ทำต่อเนื่องกันมาอยู่หลายปี ก็เลยชวนบริษัทแปลนฯ เผื่อต้องมีโครงการที่ต้องไปบูรณะ ซ่อมแซ่มหรือก่อสร้าง ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป
อาจารย์หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ บอกว่า เมื่อขอความร่วมมือจากศิลปินที่อยู่ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพ ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและก็ยินดีส่งผลเข้ามาร่วมมากมาย ที่ให้นำมาประมูลขายเพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในขณะนี้

นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการช่วยเหลือและความร่วมมือที่หลากหลาย จากแต่ก่อนที่ต่างคนต่างทำ แต่ตอนนี้ได้มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือที่ทำให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ หวังว่าต่อไปจะมีโครงการดีๆ เกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆ สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ต้องช่วยกันต่อไป ถือว่าเป็นการริเริ่มแนวทางให้แก่คนรุ่นหลัง ได้เห็นการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่ดีทำให้การกระทำของเรามีความหมายต่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในการทำงาน ต่อไปเราก็จะมีเครือข่ายการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น มีคนคอยเดินเคียงข้างกันด้วยอุดมการณ์เดียวกัน อย่างการประมูลภาพวาดในโครงการ Art for South ในครั้งนี้

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th