การอ่านกับการพัฒนาสมองของเด็ก
 


หัวข้อเสวนาบนเวทีของมูลนิธิเด็ก วันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 18:00 - 19:00 น.ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559 ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การอ่านกับการพัฒนาสมองของเด็ก


วิทยากร ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ , นางรัชนี ธงไชย , คุณกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล (คุณยุ้ย )

การอ่านมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาสมอง ถ้าหากได้อ่านด้วยสัมผัสพลังแห่งความรักของพ่อแม่ พลังจากการอ่านของเด็กจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ สำหรับเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารหลายครอบครัวพ่อและแม่ต้องไปทำงานหารายได้ต่างถิ่นอย่างน้อยความรักจากคนที่ดูแลเด็กก็สามารถช่วยได้
เด็กควรได้รับการโอบกอดขณะที่อ่านหนังสือกับพ่อแม่สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าให้บริหารเต็มที่ สมองของเด็กก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนกลาง
เด็กที่มีความบกพร่องทางสมองในบางส่วนอาจจะแก้ไขสมองส่วนนั้นไม่ได้ แต่สมองส่วนอื่นจะสามารถกระตุ้นให้ทำงานแทนกันได้ ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็กทุก ๆ ท่านอย่าเพิ่งท้อนะคะ ถ้าท่านต้องดูแลเด็กที่ IQ ต่ำ เขาสามารถพัฒนาได้ด้วยการอ่าน และความรัก

ร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิเด็กโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กและรถเข็นนิทานเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลในชนบท เพื่อพัฒนาลูกหลานของเรา ด้วยการบริจาคหนังสือ หรือทุนเพื่อมูลนิธิเด็กทำโครงการรักการอ่าน ภายใต้บรรยากาศของความรัก ความงามและความรู้ให้แก่เด็ก ๆ ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล ได้มีห้องสมุดชุมชนในบ้านเด็ก ในโรงพยาบาล ให้คนทุกวัยได้พัฒนาตนด้วยการอ่านเถิดค่ะเด็ก ๆ คือ มนุษย์เล็ก ๆ ที่งดงาม


 

 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th