ค่ายเยาวชนฅนรักการอ่าน จังหวัดน่าน

ขอสวัสดีปีใหม่กันด้วยเรื่องราวความประทับใจจากงานค่ายเยาวชนฅนรักการอ่าน ณ ไร่จุฑามาศ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมามีนักเรียนและสามเณรที่เข้าร่วมรวม 72 คน (นักเรียน 51 คน จาก 21 โรงเรียน และสามเณร 22 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 2 แห่ง) ในอำเภอสันติสุขและอำเภอท่าวังผา การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่เด็กและสามเณรที่ได้รับตู้หนังสือจากโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมค่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งหมด
ค่ายเยาวชนฅนรักการอ่านที่จัดขึ้นในจังหวัดน่าน มีความแตกต่างจากค่ายอื่น ๆ เพราะต้องจัดกิจกรรมและกระบวนการที่ให้กับเด็กทั่วไปและสามเณรสามารถเข้าร่วมได้นั้นเป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับพี่ ๆ มูลนิธิเด็ก ก็อย่างที่รู้กันว่าสามเณรเป็นผู้ถือบวชจะมีระเบียบกิจวัตรและข้อห้ามซึ่งเป็นเหมือนข้อท้าทายในการจัดค่ายครั้งนี้ แต่สุดท้ายสิ่งที่คิดว่ายากมันก็แค่เส้นผมบังภูเขาเมื่อกิจกรรมค่ายเริ่มต้นขึ้นทั้งเด็ก ๆ และพวกพี่ ๆ จากมูลนิธิเด็กก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในข้อห้ามและหลักปฏิบัติของสามเณรไปด้วยกัน การจัดค่ายครั้งนี้ไม่ได้แค่ทำให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเท่านั้น ยังได้รับเกียรติจากลุงเทพ นายเทพศิริ สุขโสภา ศิลปินนักวาดภาพ นักเขียนและนักเล่าเรื่อง มาช่วยสอนเทคนิควาดภาพกันแบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถวาดได้ และคุณครูประทีป ขจัดพาล ศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลง ที่มีผลงานมากมายมาร่วมเป็นอาสาสมัครขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ เพื่อสร้างสุนทรียรสในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วยทางมูลนิธิเด็กยังจัดกระบวนการเสริมทักษะให้กับเด็กและสามเณรผ่านฐานการเรียนรู้อีก 7 ฐาน ได้แก่ ฐานการอ่าน ฐานการฟัง ฐานการคิด ฐานการพูด ฐานการเขียน ฐานการวาดและฐานการแยกประเภทหนังสือ ทุกฐานจะมีเทคนิคและวิธีการสนุก ๆ ที่เข้าใจง่าย เด็ก ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนเองได้จริงจากกระบวนการเสริมทักษะที่เด็ก ๆ ได้จากเรียนรู้กันมาตลอดทั้งวัน ทำให้เราเห็นถึงการนำมาปรับใช้ในกิจกรรมกระบวนการถอดบทเรียนในช่วงค่ำของวันนั้น ทั้งเด็กและสามเณรสามารถนำเอาเทคนิคจากฐานการเรียนรู้ ไปใช้ในการนำเสนอเรื่องราวประสบการณ์และความประทับใจที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้รับตู้หนังสือของโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก พวกเขาสามารถมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและคนรอบข้าง พวกเขาสามารถคิดวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อคิดเห็นได้อย่างน่าประทับใจ พวกเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้โลกกว้างทุกครั้งผ่านการอ่านหนังสือ และการที่พวกเขาได้มีโอกาสอ่านหนังสือมากมายและหลากหลายประเภท แต่หากการอ่านจบไปแต่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และจับประเด็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่สามารถสื่อสารออกมาได้มันก็แค่การอ่านให้จบ ๆ ไปเท่านั้นเอง การอ่านนั้นก็ถือว่าเปล่าประโยชน์


ค่ายเยาวชนฅนรักการอ่านครั้งนี้ทำให้ทั้งเด็ก สามเณร ครูอาจารย์และพี่ ๆ จากมูลนิธิเด็กได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นและสามารถติดตามเรื่องราวของกันและกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารมากมายและยิ่งในยุคนี้ด้วยแล้วการที่ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร ก็ทำให้เราสามารถเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ที่คอยดูแลเด็ก ๆ ผ่านสื่อเหล่านี้ได้อีกช่องทางหนึ่ง เราสามารถเห็นพวกเขาเติบโตทางความคิดและพฤติกรรม พวกเราเชื่อมั่นว่าหากเด็ก ๆ สามารถคิดวิเคราะห์และมีภูมิคุ้มกันทางสติปัญญา ที่มากพอพวกเขาจะเป็นคนที่เท่าทันตนเองและเท่าทันสื่อที่พัฒนาอย่างรวดเร็วได้อย่างแน่นอนทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนมุมเล็ก ๆ ในบ้านเด็กให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสกับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก โดยการบริจาคเงินซื้อตู้หนังสือหรือร่วมเติมหนังสือให้กับเด็กยากจนในชนบทที่รักการอ่านได้ที่โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-814-1481 ถึง 7 หรือ www.ffc.or.th

 

 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th