ค่าย “เยาวชนฅนรักการอ่าน” ครั้งที่ 1

 

 หลังจากที่เด็ก ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ใน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีได้รับตู้หนังสือไปแล้วกว่า ๑๐ เดือน  โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก  มูลนิธิเด็ก จึงได้ติดตามผลที่เกิดจากการอ่านของเด็ก ๆ และต่อยอดโครงการเป็นการจัดค่าย “เยาวชนฅนรักการอ่าน” ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ภายในค่ายมีการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสันทนาการจากคณะครูในพื้นที่ อ.เลาขวัญ และได้รับเกียรติจากอาจารย์เทพศิริ  สุขโสภา ศิลปิน นักเขียนและนักเล่านิทานชื่อดัง มาเป็นวิทยากรที่ชักชวนให้เด็ก ๆ ต่อยอดพลังจากการอ่านเชื่อมโยงเป็นกิจกรรมศิลปะที่ผลักดันให้เด็ก ๆ นักอ่าน  มีความกล้าที่จะลองวาดรูปและเคลื่อนไหวร่างกายด้วยพลังที่อยู่ข้างใน


การดึงพลังที่อยู่ข้างในตัวเด็กด้วยกิจกรรมศิลปะกระตุ้นความคิดด้วยวิธีการวาดภาพพร้อมกับเปล่งเสียงด้วยความมั่นใจ สนุกสนาน  เป็นการท้าทายและกระตุ้นให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดการวาดภาพของเด็ก ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางภาษา  ภาพวาดของแต่ละคนจึงอาจแตกต่างกันไปตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์และจะสามารถพัฒนาได้ด้วยสิ่งแวดล้อม หรือตัวของบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก  “วี้ดบึ้ม...วี้ดบึ้ม” หรือคำง่าย ๆ ที่ชวนให้สนุกสนาน คึกคัก จึงช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกสนใจ มั่นใจและกล้าที่จะลงมือวาดภาพ  ระบายสีความมั่นใจในการวาดภาพดังกล่าวนี่เอง จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นการกล้าแสดงความคิดเห็นของเด็ก ๆ ที่คณะทำงานตั้งใจว่าจะคอยต่อยอด ติดตามผลหลังจากที่เด็ก ๆ ได้อ่านหนังสือภายในค่ายได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนด้วยกิจกรรมถอดบทเรียน เป็นสาระประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้อ่านหนังสือ น่าสังเกตว่า  การอ่านหนังสือที่อยู่ในตู้ได้เปิดมิติอื่น ๆ ของทั้งตัวเด็กเองได้มากขึ้น  เด็ก ๆ ได้ใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ที่ตนเองสนใจ  อีกทั้งเป็นสื่อความบันเทิงและสาระ ช่วยเชื่อมโยงความอบอุ่นภายในครอบครัว  ตลอดจนถึงการต่อยอดการบริหารจัดการตู้หนังสือ ที่สามารถแบ่งปันไปให้เพื่อน ๆ รอบข้าง หรือชุมชนได้อีกด้วย

นอกจากกิจกรรมศิลปะที่อาจารย์เทพศิริ  สุขโสภาได้นำมาเป็นตัวกระตุ้นความคิดของเด็ก ๆ ค่อย ๆ เกิดเป็นความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์แล้ว  ในระยะเวลาต่อไป หลังจากที่เติมหนังสือในตู้อีกครั้งหรือหลังจากที่เด็ก ๆ ได้อ่านหนังสือด้วยความกระหายมากยิ่งขึ้น  โครงการตู้หนังสือหวังว่า พวกเขาจะมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนในลำดับต่อไปได้

นางรัชนี  ธงไชยครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  มูลนิธิเด็กหัวหน้าโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน หัวหน้าโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th