รายงานการดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2558

 รายงานการดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2558

ความเป็นมาของโครงงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
เนื่องจากงานวิจัยของ.Forbesthailand 2557-2558 รายงานว่า " คนไทยอ่านหนังสือปีละ 9 เล่ม "
ประเทศสิงค์โปร์ คนอ่านหนังสือปีละ 60 เล่ม
ประเทศฟินแลนด์ มีหนังสือในบ้าน 174 เล่ม
ประเทศสวีเดน มีหนังสือในบ้าน 100 เล่ม
ประเทศเวียตนามเด็กอ่านหนังสือปีละ 60 เล่ม
ประเทศเหล่านี้จึงมีคุณภาพของคน ( Human Development Report ปี 2011 ) สูงติดอันดับ 1 - 20 ของโลก และประเทศเขาก็พัฒนาเร็วกว่าประเทศไทย


โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก จึงก่อกำเนิดด้วยหวังว่าเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กยากจน จะมีหนังสือที่เหมาะกับวัย และหนังสือดี ๆ ที่เสริมสร้างจินตนาการ สนุก และสร้างความสุข จนเกิดการกระหายอยากอ่านหนังสือเป็นนิสัย รักการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง นำไปสู่การทดลองปฏิบัติในสิ่งที่ความรู้บอก หรือเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังเกิดการรวมตัวกันของเด็กวัยเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันมาอ่านด้วยกัน แม่อ่านให้ลูก หลานอ่านให้ยาย พี่อ่านให้น้อง
ระยะเวลาการดำเนินงาน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 ทางโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ได้มอบตู้หนังสือรอบที่ 1 มีหนังสือในตู้จำนวน 53 เล่มให้แก่เด็ก 312 คนจำนวน 382 ตู้ ในพื้นที่ 9 จังหวัด 14 อำเภอ
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดอยุธยา อำเภอเสนา
จังหวัดราชบุรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง อำเภอดอนตูม
จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง
จังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข
จังหวัดระยอง อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมานอกจากโครงการมอบตู้หนังสือให้แก่เด็กในบ้านเด็กแล้ว ยังมีโครงการหนังสือเล่มละบาทติดตามไปด้วย เราพบว่าทั้งผู้ใหญ่และเด็กทั้งกลุ่มที่ได้รับมอบกับไม่ได้คัดเลือกมารับตู้ มาอุดหนุนโครงการนี้เนืองแน่นทุกจังหวัด มี จังหวัดกาญจนบุรี 2,345 บาท เครือข่ายภาคกลางตัวแทนจาก 5 จังหวัด 1,255 บาท จังหวัดน่าน 2,035 บาท จังหวัดระยอง .....,.. บาท
จากการติดตามตู้หนังสือในบ้านเด็ก 69 ตู้ ที่อำเภอเลาขวัญพบว่าเด็ก 61 คนเป็นยอดนักอ่านที่อ่านหนังสือหมดทั้ง 53 เล่มในเวลา 6 เดือนคิดเป็น %

คณะทำงานติดตาม พบว่ามีเด็กเป็นนักอ่านที่กระหายอยากอ่าน อยู่ไม่น้อย
เช่น น้องนัทเด็กมัธยม 1 อ่านหนังสือหมดตู้ ( 53 เล่มแล้ว ) ไปอาสาครูทำความสะอาดให้โรงเรียนเพื่อเอารางวัลเป็นหนังสือ น้องนัททำอย่างนี้ 10 ครั้งจึงมีหนังสือเพิ่มในตู้ เมื่อทีมงานไปถึงพบตู้จัดเป็นระเบียบ หนังสือจัดเป็นหมวดหมู่ มีกระดาษกล่องคั่นแยกหมวด น้องนัทยังซื้อหนังสือเล่มละบาทที่โครงการจัดงาน มหกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ อีก 20 เล่ม
โครงการ ฯ ได้มอบหนังสือรอบ2 ให้อีก 30 เล่มราคา 3,000 บาท เริ่มทะยอยมอบให้อีกจำนวน 99 คนที่จังหวัดกาญจนบุรี
น้องนกมีพ่อเป็นนักอ่านก็อ่านหนังสือของพ่ออีก น้อง......มีพี่เป็นนักอ่านก็อ่านหนังสือของพี่เพิ่มอีก
บ้างก็เก็บหนังสือจากที่เขาทิ้ง คัดเลือกมาเฉพาะที่ตนชอบมาเก็บไว้และทะยอยอ่าน บ้างแม่ก็หามาให้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น น้องลูกหนู น้องเบล จังหวัดกาญจนบุรี น้องนุ่น น้องแคท จังหวัดน่านซึ่งทางโครงการได้มอบรอบที่ 1 ไปแล้ว 70 ตู้
เราพบว่า เด็กไทยและผู้ใหญ่ไทยก็เป็นนักอ่าน แต่ขาดหนังสือดีและราคาถูก มาสนับสนุนต่างหาก รัฐไทยไม่สนใจพัฒนามนุษย์ สนใจแต่สร้างวัตถุ

แผนงานของโครงการ ฯ จะจัดค่ายพบปะระหว่างนักเขียน นักวาดและนักอ่าน โดยจะจัดเป็นรายจังหวัด ให้เด็กๆได้สัมผัสกับคนที่เขาศรัทธา
โครงการนี้จะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558
ถ้าปฏิรูปประเทศไทย เกิดจังหวัดจัดการตนเอง ในพื้นที่แต่ละจังหวัดควรสนับสนุนเด็กนักอ่าน เด็กที่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงความสามารถของตนที่เกิดจากการอ่าน
แต่ละจังหวัดก็จะพัฒนาไปตามศักยภาพของพื้นที่ ที่มีคนและทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อหรือศาสนาของแต่ละจังหวัดเป็นฐาน

ประเทศไทยจะน่าอยู่เพียงไร
ถึงเวลาแล้วที่ควรกระจายอำนาจให้พื้นที่ดูแลกันเอง


นางรัชนี ธงไชย
หัวหน้าโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก - มูลนิธิเด็ก
25 มิถุนายน 2558Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th