โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ที่จังหวัดน่าน ( ต่อ )

 


วันที่ 20 เมษายน 2558

เวลา 8:00 น. รถออกจากที่พักคันที่ 1 สุพจน์ขับ คันที่ 2 นุ้ยขับ หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ สมทบกับคันที่ 3 อาจารย์พรชัย หรือครูอึ่งชื่อเราคุ้นเคยกัน เดินทางไปที่อ.สันติสุข เตรียมตู้และหนังสือไปมอบให้ 35 ชุด รถ 3 คันมาพบกันที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมดอนมงคล พระครูถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาต้อนรับ เนื่องจากระยะเวลามีน้อยทางโรงเรียนรับปากจะเอาตู้หนังสือไปมอบที่บ้านสามเณร 15 ตู้ ซึ่งช่วงนี้ปิดเทอมลูกเณรจะไปอยูวัดใกล้บ้านและจะเชิญชวนญาติและเพื่อนบ้านมาอ่านหนังสือกัน ต่อจากนั้นเราไปรับอาจารย์อมรรัตน์ หรือครูมรซึ่งเป็นผู้พาคณะเราไปบ้านเด็กที่ ต.โป่งคำ


วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ครูอึ่งและครูมร พาเราไปเยี่ยมบ้านดอนไพรวัลย์ เป็นหมู่บ้านชนชาติพันธ์พื้นเมืองม้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนภูเขา ที่นั่นเราพบนายกมล เชียงลาผู้อำนวยการโรงเรียน.บ้านดอนไพรวัลย์ ที่ มารอรับคณะเราและมีสาวสวยท่านหนึ่งมารอรับด้วย ภายหลังจึงรู้ว่าครูสาวสวยคนนี้เป็นครูดูแลเด็กพิเศษ มีทั้งออทิสติกและสมาธิสั้น ซึ่งท่านผู้อำนวยการตั้งใจจะฟื้นฟูจึงแยกห้องเรียน เธอบอกกับเราว่าเธอตั้งใจดูแลเด็กแต่ขาดความรู้และทักษะเราจึงชวนเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาบุคคลากรด้วยกันและคงจะต้องหาอุปกรณ์ช่วยบำบัด เราจึงเก็บข้อมูลเด็กกลุ่มชาติพันธ์พื้นเมืองที่เกิดในหลักดินแดนไทย ต่อจากนั้นผู้อำนวยการกมล เชียงลาโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ พาคณะเราปีนเขาขึ้นไปอีก 15 เมตรแนวดิ่งเพื่อไปพบเด็กประถม 5 เด็กน้อยแต่งชุดนักเรียนที่กระเป๋าเสื้อขึ้นรา ความเก่าของเสื้อบ่งบอกถึงความลำบากของครอบครัวเธอ เธอมีพี่น้องรวมกัน 6 คน พี่ชายคนโตเรียนจบป. 6 อยากเรียนต่อม. 1 จึงมาสมัครที่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดดอนมงคล (ท่านเจ้าคุณอาจารย์ธรรมปิฎกเคยพูดให้พวกเราฟังว่า เด็กยากจนที่สุดถ้าอยากเรียนต้องมาเป็นสามเณร) มารอรับพวกเราแต่เช้า เราได้ขึ้นไปมอบตู้ให้และจะหาทุนการศึกษาให้เธอเรียนต่อ ที่อ.ท่าวังผาและอ.สันติสุข มูลนิธิเด็กตั้งเป้าจะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กรักการอ่านและยากจน 10 ทุนและยังสนใจให้อีกถ้าผู้อำนวยการท่านเสนอมา


โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งสองแห่ง โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนเข้ามาให้การสนับสนุนทุนทำกิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมด้านวัฒนธธรรมกับชุมชน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและค่ายศิลป ร่วมงานกันมา 10 ปีค่ะ

งานที่เราคิดต่อนอกจากจะปฏิรูปการศึกษาด้วยการอ่าน (โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก) แล้วยังต้องขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วย เพราะคนต่างด้าวและคนชนชาติพันธ์พื้นเมืองคือคนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเมืองไทยมิใช่หรือ ทำไมเราจึงปล่อยให้ลูกหลานเขาอยู่อย่างลำบากและขาดโอกาสพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนเขาอีก
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ขอนมัสการขอบคุณพระปลัดคงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา พระครูถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลและพระอาจารย์สำราญ อ.สันติสุข ที่ได้เกื้อกูลให้คณะของเราได้รู้จักชุมชนและคนที่น่ารัก


ขอขอบคุณคุณครูพรชัย เทพเสน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม และอาจารย์อมรรัตน์ ธรรมศิริโรงเรียนบ้านโป่งคำ เป็นเพื่อนร่วมทางและอำนวยความสะดวกตลอดงาน


นางรัชนี ธงไชย
หัวหน้าโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน
27 เมษายน 2558

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th