งานโคบาลกับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก

 


งานโคบาลเป็นงานวัฒนธรรมของคนในอำเภอเลาขวัญที่สะท้อนชีวิตคนเลี้ยงวัว ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีประเพณี "วัวลานและชนวัว" ซึ่งทำให้มีการพบปะสังสรรกันระหว่างคนเลี้ยงวัวปีละครั้ง ต่อมามีการคุยกันของคนในอำเภอเลาขวัญว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ จึงเกิดงาน "โคบาล" ขึ้น (ข้อมูลจากครูเก๊ะ) นับว่าคนเลาขวัญไม่ได้ทำงานคนเดียว คิดเป็นทีม ทำเป็นทีม ต่อมา วัฒนธรรมอำเภอรับมาเป็นงานของส่วนวัฒนธรรม


ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เราได้รับการเชิญไปร่วมประชุมแต่ติดประชุมเรื่องปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ได้ไปร่วม วันที่ 8 มกราคม 2558 ผอ.ภัทรนันท์ ได้โทร.มาปรึกษาว่า วันที่ 10 มกราคม จะเปิดงานโคบาล ซึ่งมีถึง 7 วันคือ 10-16 มกราคมและทางอำเภอรับข้อเสนอเอาโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กมาจัดในงานด้วย โดยทางอำเภอจัดพื้นที่ให้เรามากพอสมควร เรารับด้วยความยินดี จึงจัดครูจากหมู่บ้านเด็กไปรับผิดชอบจัดกิจกรรมรักการอ่าน 1 วัน คือวันที่ 13 มกราคม วันอื่นๆ โรงเรียนในเลาขวัญรับผิดชอบ มีเล่นเกมส์ภาษาไทย มีหนังสือเล่มละบาทวางขาย ทายปัญหาสังคมสลับกับการแสดงความสามารถของเด็ก มีผอ.ชยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือและครูเก๊ะเป็นกำลังหลัก และมีการมอบตู้หนังสือที่บ้านเด็กในวันที่ 14 มกราคมและ 19 มกราคม ทีมจัดงานโคบาลมีเป้าหมายจะให้การอ่านหนังสือเป็นวัฒนธรรมควบคู่กับงานโคบาล เป็นที่น่ายินดีนัก


การศึกษากับวัฒนธรรมต้องคู่กันไป
การอ่านมิใช่อยู่กับห้องเรียนและโรงเรียนเท่านั้น แต่อยู่ได้ทุกที่แม้แต่ที่ที่เลี้ยงวัว ทุ่งนา สวนป่า บ้านเด็ก ร้านอาหาร น่าทึ่งที่เราเดินทางไปมอบหนังสือที่อำเภอเลาขวัญพบร้านอาหาร 2 แห่งมีมุมอ่านหนังสืออยู่ในร้านด้วย ร้านหนึ่งเป็นเด็กของเราในโครงการ และมีเด็ก 15 คนมีความฝันอยากเรียนต่อในระดับมัธยมประจำอำเภอ ตามคำบอกเล่าของครูประจำชั้นและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กบอกว่าเด็กเหล่านี้เรียนเก่งแต่ไม่มีทุนเพื่อศึกษาต่อ มูลนิธิเด็กรับจะช่วยเหลือบางส่วนให้ความฝันของหนูเป็นจริง


การเดินทางมอบตู้หนังสือคราวนี้อยากจะบอกกับท่านสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศไทยและกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญขอให้ เรียนฟรี เท่าเทียมและมีคุณภาพอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังเกิดด้วยเถิด จักเป็นพระคุณยิ่ง

นางรัชนี ธงไชย
ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็ก
หัวหน้าโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน - มูลนิธิเด็ก
หัวหน้าโครงการตู้หนังสือเด็กในบ้าน
20 มกราคม 2558

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th