โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน - มูลนิธิเด็ก

วันที่ 21 ต.ค. 2557 ดิฉันได้ติดตามผู้ประสานงานโครงการฯ มารับฟังงานในปีนี้ของโรงเรียนปริยัติธรรม (สามเณร) วัดนิโครธาราม โรงรียนสามเณร สำหรับเด็กยากจนและเด็กกำพร้า จำนวน 139 คน อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน


ท่านพระอาจารย์คงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านบรรยายการทำงานว่า ปี 2556 เน้นที่เทศน์มหาชาติ เพราะเป็นประเพณีที่กำลังจะสูญหายไปจากอำเภอท่าวังผา โรงเรียนนี้อยู่ในเขตตำบลหนองบัว พ่ออุ้ยยังคิดถึงประเพณีที่ดีนี้อยู่ ทางโรงเรียนฯ จึงปฏิรูปโดยการจัดการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นั่นคือ พระอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจัดให้เณรเรียนกับผู้รู้ในแต่ละพื้นที่ เช่น เทศน์มหาชาติท่านมีพ่ออุ้ยซึ่งเคยบวชพระและเทศน์เก่งมาสอน พุทธศิลป์ ท่านพาเณรมาเรียนกับเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ไม่ไกลจากวัดนิโครธารามซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฯ เณรและครูเก็บข้อมูลชุมชนหนองบัว โดยมี่ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองบัวเป็นผู้สอน ทำให้รู้จักวัดหนองบัวมากขึ้น วัดนี้มีภาพฝาผนังโบสถ์ยุคเดียวกับวัดภูมินทร์ ดิฉันชอบไปวัดตอนบ่ายฟังสะล้อ ซอ ซึง ของชมรมผู้เฒ่าจาก 3 อุ้ยปลายปีที่แล้วโรงเรียนฯ จัดงานประกวดเทศน์มหาชาติ โดยมีเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 โรงเรียนมาเทศน์ให้กรรมการฟัง อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ท่ายบรรยายให้แขกและครูเข้าใจในความสำคัญของเทศน์มหาชาติ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาเยี่ยมชมหมู่บ้านเด็ก เกิดแรงบันดาลใจคิดว่าจะทำโครงการหมู่บ้านเณร เพราะมีเณรหลายคนที่เป็นกำพร้า ดิฉันได้เสนอแนะท่านในแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้ท่านฟัง ท่านจึงเริ่มนำความคิดของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาใช้โครงการนี้ และในปีนี้ ปี 2557 ท่านปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ฯลฯ มาทำหลักสูตรและลงมือปฏิบัติเสริมหลักสูตรดนตรี กลองสะบัดชัย ซึ่งวัดเป็นต้นกำเนิดสอนพระและเณร สวดเบิก สลากภัตร ปาฐกถาธรรม นำมาเป็นหลักสูตรการเรียนด้วย พบว่าหลักสูตรท่านใช้ประสาทสัมผัสทั้งหก และการสร้างเซลล์สมองเชื่อมซีกซ้ายและซีกขวา โดยการใช้มือตีกลองไขว้ไปมา การลงมือทำในบรรยากาศสงบเท่ากับเณรได้ปฏิบัติและมีผลต่อการจดจำ ครูทุกท่านบอกมีความสุขในการทำงานขึ้นหลังจากปรับหลักสูตรใหม่


มูลนิธิเด็กให้ทุนสนับสนุน 75% น่าปลื้มใจที่แผนงานปี 2558 ท่านจะทำอาศรมสามเณรอีกโครงการหนึ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม มุ่งให้เด็กเรียนเพื่อเอาวุฒิการศึกษาสำหรับเด็กยากจนที่มาอาศัยเรียนและหวังว่าจะสึกไปประกอบอาชีพ ส่วนอาศรมสามเณรฝึกการภาวนา และเตรียมให้เสามเณรเป็นพระภิกษุที่พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด (อรหันต์) ดิฉันไปร่วมร่างหลักสูตรทั้งสองแห่งด้วย และมีเพื่อนจากสถาบันพุทธนานาชาติมาร่วมทำงานด้วย

รัชนี ธงไชย
ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กShare
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th