รับชมย้อนหลัง ปี2561 ปี2560 ปี2559

ปี2558

ปี2557

 
T323 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2559
คุยหนังเทปพิเศษรอบปี 2559 ตอนที่ 1
T322 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 2559
พิภพ ธงไชย : อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
โรงเรียนที่เน้นความสุขในการเรียนรู้และตามความถนัดของเด็ก
คุยหนัง : The Railway Man แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแคว
T321 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 2559
คุณพิภพ ธงไชย : การเรียนรู้เรื่องเพศในโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ คุยหนัง : Flipped หวานนักรักวันแรก
T320 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 2559
คุณพิภพ ธงไชย : หมู่บ้านเด็ก
โรงเรียนที่นำแนวคิดซัมเมอร์ฮิลล์มาจัด "การศึกษาทางเลือก”
คุยหนัง :  The secret life of pets เรื่องลับแก๊งขนฟู
T319 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2559
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี :
7 ทักษะสำคัญของเด็กในเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า
คุยหนัง :  About Time “ย้อนเวลาให้เธอ(ปิ๊ง)รัก”
T318 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559
รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี :
จัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหาให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยี
คุยหนัง :  The Boy And The Beast
T317 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559
อ.ทิพย์พาพร ตันติสุนทร :
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในประเทศเยอรมนี
คุยหนัง :  Chicago
T316 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 2559
ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ , คุณพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล :
สร้างคนสร้างชาติด้วยการอ่าน
คุยหนัง :  Me Before You
T315 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 05 พ.ย. 2559
แม่แอ๊ว คุณรัชนี ธงไชย :
พัฒนาการอารมณ์ การสื่อสาร และสังคมด้วยการอ่าน
คุยหนัง :  Quill “โคอิรุ”
T314 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2559
คุณพัฒน์ฑริก มีสายญาติ :
ภาพยนตร์มีผลต่อความคิดของมนุษย์และบ่มเพาะการศึกษาให้เด็ก
คุยหนัง :  Ex Machina พิศวาสจักรกลอันตราย 
T313 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 2559
คุณชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์ :
เทคนิคบูรณาการ "เด็กออ" (เด็กออทิสติก)ตอนที่2
คุยหนัง : The Man Who Knew Infinity อัจฉริยะโลกไม่รัก
T312 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 2559
 
คุณชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์ :
เทคนิคบูรณาการ "เด็กออ" (เด็กออทิสติก)ตอนที่1
 
T311 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 2559
คุณชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์ :
เทคนิคบูรณาการ "เด็กออ" (เด็กออทิสติก)
คุยหนัง : Yi Yi นั่งสังเกตการณ์ชีวิต
T310 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 2559
คุณขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ : ศาสตร์การละคร
ช่วยให้เด็กเรียนรู้การเป็นจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์
คุยหนัง : The Jungle Book เมาคลีลูกหมาป่า
T309 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 2559
คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ์
: ระบบการศึกษาประเทศฟินแลนด์ ตอนที่ 2
คุยหนัง : Zootopia "ซูโทเปีย"
T308 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2559
คุณกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ์ : ระบบการศึกษาประเทศฟินแลนด์ คุยหนัง : Trumbo
T307 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2559
คุณครองศักดิ์ จุฬามรกต : พิพิธภัณฑ์แม่
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณ
คุยหนัง : The Road Within
T306 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 ก.ย. 2559
รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี : จิตวิทยาเชิงบวก
หรือ Positive Psychology ในการเลี้ยงดูเด็ก
คุยหนัง : Concussion
T305 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 2559
คุณขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ : ศาสตร์การละครช่วยให้เด็กเรียนรู้
การเป็นจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์
คุยหนัง : Son Of Saul
T304 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559
อ.บุญส่ง ชเลธร : จัดการศึกษาให้เด็กมีความสุข
ที่จะเรียนรู้ของประเทศสวีเดน ตอนที่ 2
คุยหนัง : ฟ.ฮีแลร์
T303 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2559
อ.บุญส่ง ชเลธร : จัดการศึกษาให้เด็กมีความสุข
ที่จะเรียนรู้ของประเทศสวีเดน ตอนที่ 1
คุยหนัง : Hana's Miso Soup
T303 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 ส.ค. 2559 Rerun
พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล : ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก คุยหนัง : Joy จอย เธอสู้เพื่อฝัน
T302 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2559
พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล : ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก คุยหนัง : Joy จอย เธอสู้เพื่อฝัน
T301 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 ก.ค. 2559
อัจจิมา ณ พัทลุง : ศาสตร์ของละครที่ปรับใช้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมความคิดและจินตนาการ ตอนที่ 2 คุยหนัง : The Little Prince เจ้าชายน้อย
T300 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 2559
อัจจิมา ณ พัทลุง : ศาสตร์ของละครที่ปรับใช้กับเด็กเพื่อส่งเสริมความคิดและจินตนาการ ตอนที่1 คุยหนัง : Steve Jobs
T299 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2559
(อดีต)สนุกที่ "บ้านพิพิธภัณฑ์" 1/2 คุยหนัง : The Martian กู้ตาย 140 ล้านไมล์
T298 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2559
อ.เดช พุ่มคชา , ผอ.ศิริวรรณ เจนการ : ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ตอนที่2
คุยหนัง : Bridge of Spies จารชนเจรจาทมิฬ
T297 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2559
อ.เดช พุ่มคชา , ผอ.ศิริวรรณ เจนการ : ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ตอนที่1
คุยหนัง : Room ขังใจไม่ยอมไกลกัน
T296 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 2559
ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ :
การอ่านนิทานเพื่อพัฒนาสมองของเด็ก (ตอนที่2)
คุยหนัง : Finding Calico
T295 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2559
การอ่านนิทานเพื่อพัฒนาสมองของเด็ก‬ : ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ คุยหนัง : The Danish Girl
T294 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. 2559
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และ คุณรัชนี ธงไชย :
เทคนิคพัฒนาสมองเด็กจากการอ่านหนังสือ
คุยหนัง : Wild การเดินทางสู่การเกิดใหม่
T293 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 พ.ค. 2559
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ1 When Marnie Was There ฝันของฉันต้องมีเธอ
T292 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2559
ศูนย์เด็กก่อสร้างนานาชาติ...
- มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 1/2
ศูนย์เด็กก่อสร้างนานาชาติ...
- มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 2/2
คุยหนัง : The Revenant ต้องรอด
T291 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. 2559
ศูนย์เด็กก่อสร้างนานาชาติ...
- มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 1/2
ศูนย์เด็กก่อสร้างนานาชาติ...
- มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 2/2
คุยหนัง : The Revenant ต้องรอด
T290 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2559
สัมผัสบรรยากาศของเล่นพื้นบ้าน
กับรุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน 1/2
สัมผัสบรรยากาศของเล่นพื้นบ้าน
กับรุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน 2/2
คุยหนัง : The Walk ไต่ขอบฟ้าท้านรก
T289 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 เม.ย. 2559
คุณค่าผู้ใช้แรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 1/2 คุณค่าผู้ใช้แรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 2/2 คุยหนัง : ทองปาน
T288 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 2559
เส้นทางศิลปิน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 1/2 เส้นทางศิลปิน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 2/2 คุยหนัง : Bridge of Spies จารชนเจรจาทมิฬ
T287 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 2559
สอนลูกแบบคนจีน 1/2 สอนลูกแบบคนจีน 2/2 คุยหนัง : Mr. Pip
T286 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 2559
"กิจกรรมบำบัด" กับ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง 1/2 "กิจกรรมบำบัด" กับ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง 2/2 คุยหนัง : Our Little Sister
T285 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 เม.ย. 2559
(อดีต)สนุกที่ "บ้านพิพิธภัณฑ์" 1/2 (อดีต)สนุกที่ "บ้านพิพิธภัณฑ์" 2/2 คุยหนัง : The Martian กู้ตาย 140 ล้านไมล์ 
T284 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 2559
กิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กพิการทางสมอง 1/2 กิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาเด็กพิการทางสมอง 2/2 คุยหนัง : Miracle in cell No.7 ปาฏิหาริย์ ห้องขังหมายเลข 7
T283 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2559
โอริงามิ ศิลปะพับกระดาษเพื่อพัฒนาการเด็ก 1/2 โอริงามิ ศิลปะพับกระดาษเพื่อพัฒนาการเด็ก 2/2 คุยหนัง : JIRO DREAMS OF SUSHI
T282 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 12 มี.ค. 2559
บ้านสองภาษา คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 1/2 บ้านสองภาษา คุณพงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 2/2 คุยหนัง : Nobody Knows อากิระ...แด่หัวใจที่โลกไม่เคยรู้
T281 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2559
เจาะลึกงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่  88 /1 เจาะลึกงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่  88 /2
T280 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 2559
ดร.สมนึก จงมีวศิน : อันตรายของขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล
และการแพร่ระบาดของโรคติด
คุยหนัง :Special
T279 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2559
ดร.สมนึก จงมีวศิน : ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปนเปื้อนในน้ำ ดิน อากาศ และตกค้างในอาหาร
คุยหนัง : Mad Max:Fury Road
T278 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 2559
พ่อโป๊ะ กับ แม่แป้ง : VAK Learning Style และแฟลชการ์ดกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น การฟัง ตอน 2 คุยหนัง : Song of The Sea
T277 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 2559
คุณพ่อโป๊ะ (ยศพร ปัญจมะวัต) และแม่แป้ง (กุลลดา พันธ์สังข์)
ที่ใช้วินัยเชิงบวกในการดูแลลูก
คุยหนัง : La famille Belier
T276 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2559
คุยหนังปี 2558 /1 คุยหนังปี 2558 /2
T275 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2559
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุยหนัง : Freelance ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ
T274 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2559
สมุดบันทึกนิทานประจำปี 2559 ในชื่อเรื่อง ป๋วย 100 ปี คุยหนัง : Still Alice
T273 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 2559
สาระความรู้ ช่วงห้องเรียนนอกแบบ ของปี 2558 คุยหนัง : Inside Out
T272 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 3 ม.ค. 2559
สาระความรู้ และการเลี้ยงดูเด็กในรอบปี 2558/1 สาระความรู้ และการเลี้ยงดูเด็กในรอบปี 2558/2
T271 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 2558
คุยหนังในรอบปี 2558/1 คุยหนังในรอบปี 2558/2
 
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th