รับชมย้อนหลัง ปี2561 ปี2560 ปี2559

ปี2558

ปี2557

 

ช่วง : สนทนา ช่วง : ห้องเรียนนอกแบบ ช่วง : คุยหนัง
T270 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2558
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก
และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก
สิรินธรทันตพิพิธ คุยหนัง Love Actually
T269 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 13 ธ.ค. 2558
ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก
และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ตอนที่ 2 คุยหนัง Soul Surfer
T268 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2558
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ถึงเส้นทางสู่การเป็นนักเขียน พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ตอนที่ 1 คุยหนัง Ode to my father
T267 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2558
ครอบครัวพุ่มพงษ์แพทย์ ถึงการค้นพบความถนัด
และความชอบของลูก ตอน2
พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร คุยหนัง Only Yesterday
T266 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 2558
ครอบครัวพุ่มพงษ์แพทย์ ถึงการค้นพบความถนัด
และความชอบของลูก ตอน1
พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม คุยหนัง the good lie 
T265 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 2558
บรรยากาศงานเสวนาเปิดตัว
“โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก” 1
บรรยากาศงานเสวนาเปิดตัว
“โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก” 2
คุยหนัง Cherry Blossoms
 
T264 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2558
ร่วมพูดคุยกับคุณพิภพ ธงไชย
กับการเปิดตัวหนังสือ "กลับบ้านแม่"
หอภาพยนตร์ คุยหนัง The Boxtrolls
 
T263 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2558
พิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย คุยหนัง Doctor Zhivago 1/2 คุยหนัง Doctor Zhivago 2/2
 
T262 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 2558
รศ.ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ช่วงที่ 2อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 2
คุยหนัง how to train your dragon 2
 
T261 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2558
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
เรื่องการเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ช่วงที่ 2อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 1
คุยหนัง how to train your dragon 2
 
T260 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2558
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2
คุยหนัง อมีน AMEEN 1/2 คุยหนัง อมีน AMEEN 2/2
 
T259 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 2558
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 2 คุยหนัง American Sniper
 
T258 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2558
คุณบอม ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้ง ฟาร์มสุข พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 1 คุยหนัง Howl's Moving Castle
 
T257 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 2558
อศกรีมเพื่อสังคม ฟาร์มสุขไอศกรีม” 
คุณบอม ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ 
บ้านจักรยาน ตลิ่งชัน คุยหนัง BOY CHOIR
 
T256 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2558
SunFun Weaving บ้านซันทอสนุก ตอนที่ 2 รวมเที่ยว คุยหนัง X+Y
 
T255 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2558
SunFun Weaving บ้านซันทอสนุก ตอนที่ 1 พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช (2) คุยหนัง OSHIN
 
T254 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2558
ห้องเรียนอัจฉริยภาพ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทวงศ์ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช (1) คุยหนัง Chocolate
 
T253 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2558
ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ การสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับเด็กง่ายๆที่บ้าน พิพิธภัณฑ์สุขสะสม 2 คุยหนัง The Wind Rises
 
T252 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2558
ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ การพัฒนาสมองของลูก พิพิธภัณฑ์สุขสะสม 1 คุยหนัง The Tree
 
T251 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ อาหารเช้าสำหรับเด็ก อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ คุยหนัง KOLYA
 
T250 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2558
รายการวิทยุสำหรับเด็ก
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
พิพิธภัณฑ์รถเก่า เจษฎาเทคนิคมิวเซียม คุยหนัง imitation game
 
T249 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2558
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแปด (2)
ครูเชาวลิต สาดสมัย
พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ (2)
คุณสุดาพร รัตนจำนงค์
คุยหนัง kiki's delivery service
 
T248 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2558
ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระรามแปด (1)
ครูเชาวลิต สาดสมัย
พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ (1)
คุณสุดาพร รัตนจำนงค์
คุยหนัง Martian child
 
T247 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2558
ห้องเรียนธรรมานุบาล รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ครูโต้ง พรหมกุล พิพิธภัณฑ์วาจวิทยาวัฑฒน์
อ.ทญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
คุยหนัง Theory of everything
 
T246 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2558
บุหรี่มือสอง การละเมิดสิทธิทางอากาศต่อเด็ก
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ตอนที่ 2 คุยหนัง : City of God
 
T245 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2558
บำบัดเพศวิถีในเด็กออทิสติค
ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ตอนที่ 1 คุยหนัง : BIG HERO 6
 
T244 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2558
โรค SIDS ภัยเงียบในเด็ก
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 2
คุยหนัง : A beautiful mind
 
T243 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2558
กิจกรรมบำบัดในเด็กสมาธิสั้น
ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 1
คุยหนัง : TOTORO
 
T242 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2558
พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วิชัย จรรยาทิพย์สกุล
พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วิชัย จรรยาทิพย์สกุล
คุยหนัง : ยักษ์
 
T241 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2558
บ้านเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 1 บ้านเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ 2 คุยหนัง : Nobody Knows
 
T240 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2558
(อดีต)สนุกที่บ้านพิพิธภัณฑ์ เอนก นาวิกมูล 1 (อดีต)สนุกที่บ้านพิพิธภัณฑ์ เอนก นาวิกมูล 2 คุยหนัง : มนต์รักทรานซิสเตอร์
 
T239 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 2558
รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน ลุงวิน ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ 1 รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน ลุงวิน ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ 2 คุยหนัง : August : Osage County
 
T238 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2558
คุณค่าผู้ใช้แรงงาน ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย วิชัย นราไพบูลย์ 1 คุณค่าผู้ใช้แรงงาน ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย วิชัย นราไพบูลย์ 2 คุยหนัง : Amazing Grace
 
T237 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2558
ครอบครัวพิชิตโรคเบาหวานในเด็ก
คุณแม่จิรัชยา ขันตา 1
ครอบครัวพิชิตโรคเบาหวานในเด็ก
คุณแม่จิรัชยา ขันตา 2
คุยหนัง : Toast
 
T236 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2558
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ณ ไร่ปลูกรัก
กานต์ ฤทธิ์ขจร 1
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ณ ไร่ปลูกรัก
กานต์ ฤทธิ์ขจร 2
คุยหนัง : Boyhood
 
T235 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2558
เรียน เล่น สนุก ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก
สุภาวดี ไปลานนท์ 1
เรียน เล่น สนุก ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก
สุภาวดี ไปลานนท์ 2
คุยหนัง : Young at heart
 
T234 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2558
ห้องสมุดเพื่อเด็ก Apple Tree
นัฐินี อิทธิรัตนสุนทร 1
ห้องสมุดเพื่อเด็ก Apple Tree
นัฐินี อิทธิรัตนสุนทร 2
คุยหนัง : Standing up
 
T233 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2558
เรียนรู้วิถีแห่งศิลปะที่สวนศิลป์บ้านดิน
มานพ มีจำรัส 1
เรียนรู้วิถีแห่งศิลปะที่สวนศิลป์บ้านดิน
มานพ มีจำรัส 2
คุยหนัง : Frozen
 
T232 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2558
   
ครูผู้อุทิศตนเพื่อลูกแรงงานข้ามชาติ
ไพโรจน์ จันทะวงษ์ 1
ครูผู้อุทิศตนเพื่อลูกแรงงานข้ามชาติ
ไพโรจน์ จันทะวงษ์ 2
คุยหนัง : The butler
 
T231 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2558
สนุกกับหุ่นผ้าขี้ริ้ว คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่นมาลิก)
สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย / ลัดดา คงเดช 1
สนุกกับหุ่นผ้าขี้ริ้ว คณะละครยายหุ่น (ครูองุ่นมาลิก)
สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย / ลัดดา คงเดช 2
คุยหนัง : The flower of war
 
T230 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2558
คุยหนังพิเศษ เจาะลึกงานประกาศผลรางวัลออสการ์ 2015 โดยพิภพ ธงไชย และ สกุล บุณยทัต 1 คุยหนังพิเศษ เจาะลึกงานประกาศผลรางวัลออสการ์ 2015 โดยพิภพ ธงไชย และ สกุล บุณยทัต 2 คุยหนังพิเศษ เจาะลึกงานประกาศผลรางวัลออสการ์ 2015 โดยพิภพ ธงไชย และ สกุล บุณยทัต 3
 
T229 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2558
เรียนรู้ศิลปะเซรามิค เถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี
ถนัตนนท ขำพรหมราช 1
เรียนรู้ศิลปะเซรามิค เถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี
ถนัตนนท ขำพรหมราช 2
คุยหนัง : Toy
 
T228 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2558
เส้นทางศิลปิน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 1 เส้นทางศิลปิน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 2 คุยหนัง : โหมโรง
 
T227 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 2558
สอนลูกแบบคนจีน คุณจิตร ก่อนันทเกียรติ 1 สอนลูกแบบคนจีน คุณจิตร ก่อนันทเกียรติ 2 คุยหนัง : American Dream in Chaina
 
T226 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2558
สังคมก้มหน้า ภัยใหม่ในครอบครัว
หมอมิน บานเย็น 1
สังคมก้มหน้า ภัยใหม่ในครอบครัว
หมอมิน บานเย็น 2
คุยหนัง : Summer Wars
 
T225 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2558
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเด็ก
อ.จักรสิน น้อยไร่ภูมิ 1
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเด็ก
อ.จักรสิน น้อยไร่ภูมิ 2
คุยหนัง : Jersey Boy
 
T224 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 2558
กิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาการเด็กพิการทางสมอง
ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง 1
กิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนาการเด็กพิการทางสมอง
ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง 2
คุยหนัง : Miracle in cell NO.7
 
T223 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2558
โอริงามิ ศิลปะพับกระดาษเพื่อพัฒนาการเด็ก 1 โอริงามิ ศิลปะพับกระดาษเพื่อพัฒนาการเด็ก 2 คุยหนัง : Jiro Dream of Sushi
 
T222 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. 2558
มหัศจรรย์แห่งมด ที่พิพิธภัณฑ์มด
รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา 1
มหัศจรรย์แห่งมด ที่พิพิธภัณฑ์มด
รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา 2
คุยหนัง : The Ant bully
 
T221 รายการสะพานสายรุ้ง มูลนิธิเด็ก : ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 4 ม.ค. 2558
ประมวลประเด็นคุณภาพชีวิตเด็กไทยปี 2557
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 1
ประมวลประเด็นคุณภาพชีวิตเด็กไทยปี 2557
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 2
ประมวลประเด็นคุณภาพชีวิตเด็กไทยปี 2557
นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 3
 
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th