ปี2562
 
มุมหนึ่งของเด็ก ๆ ในหมู่บ้านเด็ก
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
๑๐/๐๙/๒๕๖๒
ปาฐกถาโกมล คีมทอง
คำให้การของชาวกรุงสยามใหม่
การศึกษาจะเป็นทางออก
ของปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร

พิภพ ธงไชย
๒๕/๐๒/๖๒
เส้นทางสู่อิสรภาพ ของมนุษย์ชื่อ “เข้ม”
พิภพ ธงไชย
๒๔/๐๑/๖๒
เลี้ยงลูกแบบ”เข้ม”
พิภพ ธงไชย
๒๐/๐๑/๖๒
เครื่องแบบนักเรียน กับอำนาจนิยม
และความเหลื่อมล้ำ ของระบบโรงเรียนไทย
พิภพ ธงไชย
๑๓/๐๑/๖๑
YOGA & THE KIDS and BATIK TULIS
พิภพ ธงไชย
๙/๐๑/๒๕๖๒
 
ปี2561
 
การนำความคิดในพุทธศาสนาไปใช้
จัดการศึกษาที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
- มูลนิธิเด็ก
พิภพ  ธงไชย
๒๕/๐๙/๒๕๖๑
“พ่อเปี๊ยก-แม่แอ๊ว” ให้ชีวิตใหม่ “เด็กด้อยโอกาส”
๐๖/๐๘/๒๕๖๑
ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน โรงเรียนแห่งเสรีภาพ
พิภพ ธงไชย
๒๑/๐๗/๒๕๖๑
ครองศักดิ์กับศิษย์เก่าหมู่บ้านเด็ก
พิภพ ธงไชย
๑๗/๐๗/๒๕๖๑
วันปลอดถุงพลาสติกสากล
พิภพ ธงไชย
๐๓/๐๗/๒๕๖๑
ในสมองเด็กคิดอะไร ?
พิภพ ธงไชย
๑๗/๐๖/๒๕๖๑
ลุงเนาว์กับหมู่บ้านเด็ก
พิภพ ธงไชย
๒๒/๐๕/๖๑
คุยกับคอการเมืองกับเด็กหมู่บ้านเด็ก
พิภพ ธงไชย
๐๗/๐๔/๖๑
Home School กับการก้าวเดินไปอีกก้าวหนึ่ง
พิภพ ธงไชย
๐๕/๐๓/๖๑
สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา คือ...
พิภพ ธงไชย
๐๒/๐๑/๖๑

ค่ายสร้างผู้นำของหมู่บ้านเด็ก (รอบสองเข้มข้น)2

รัชนี ธงไชย

ค่ายสร้างผู้นำของหมู่บ้านเด็ก (รอบสองเข้มข้น) 1

รัชนี ธงไชย

เล่าเรื่องสมาชิกใหม่ของห้องสมุด
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก

โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก เริ่มที่ต้นทาง

พิภพ ธงไชย

ตู้หนังสือในบ้านเด็กของมูลนิธิเด็ก จัดค่ายบรรณารักษ์น้อย

พิภพ ธงไชย

สัพเพเหระ ที่ไม่ไร้สาระ ณ ป่าหมู่บ้านเด็ก

พิภพ ธงไชย

บทความ..6 Weeks to Mother’s day
พิภพ ธงไชย
บทความ..บันทึกเพื่อความทรงจำที่ดีงาม
พิภพ ธงไชย
บทความ..ความสับสนวุ่นวายที่กรุงเทพฯ
พิภพ ธงไชย
บทความ..เข้าป่าหมู่บ้านเด็ก
พิภพ ธงไชย
บทความ..จากกรณีไก่โต้ง ถึงน้องเชเช
พิภพ ธงไชย
บทความ..วันหนึ่งที่หมู่บ้านเด็ก
พิภพ ธงไชย

บทความ..ในป่าชุมชนหมู่บ้านเด็ก
พิภพ ธงไชย

"ปฏิรูปการศึกษา...กรณีการศึกษาทางเลือก" 
พิภพ ธงไชย

 

บทความ..การปฏิวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 3
ความรุนแรงที่ส่งต่อ 2 พิภพ ธงไชย

บทความ..การปฏิวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 2
ความรุนแรงที่ส่งต่อ 1 พิภพ ธงไชย

บทความ..การปฏิวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 1
พิภพ ธงไชย

 
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th