เครื่องแบบนักเรียน กับอำนาจนิยมและความเหลื่อมล้ำ ของระบบโรงเรียนไทย
พิภพ ธงไชย
๑๓/๐๑/๖๑


 
 


เครื่องแบบนักเรียน
กับอำนาจนิยมและความเหลื่อมล้ำ
ของระบบโรงเรียนไทยระยะนี้มีข่าว ๒ ข่าวที่สะท้อนระบบคิดของโรงเรียนในระบบการศึกษาไทยข่าว ๑ เรื่องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ทดลองให้เด็กแต่งตัวตามสบายมาโรงเรียน ได้ ๑ วันใน ๑ สัปดาห์ โดยครูใหญ่อ้างว่าเป็นการทดลอง ถ้า “ไม่ดี” ก็จะยกเลิก ได้ถูกแทรกแซงจากกระทรวงศึกษาธิการทันทีและตามมาด้วยข่าวโรงเรียนอมาตยกุล ให้เด็กแต่งตัวตามสบายมาโรงเรียนนานมากแล้ว ถึงกว่า ๒๐ ปี ทั้งที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ให้เด็กแต่งตัวตามสบายมา ๔๐ ปีแล้วเช่นกัน รอกระทรวงศึกษาธิการมาสั่งปิดอยู่เนี่ย จะได้ฝากเด็กๆ ยากจนของเราเข้าโรงเรียนดังๆของคนรวยในกรุงเทพฯ จะได้ลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษาไทยลงไปได้บ้างอีกข่าวหนึ่ง เป็นข่าวเล็กๆ เรื่องห้องสมุดในประเทศฟินแลนด์ ลงผ่าน Twitter ของ ThaiPBS ที่ไม่มีคนสนใจเท่าข่าวแรกข่าวแรก ได้คุยกับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่ฝรั่งเศส อาจารย์จรัล ดิษฐาอภิชัย เล่าให้ฟังว่า หลัง ๑๔ ตุลา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เคยออกระเบียบยกเลิกการแต่งชุดนักศึกษา สำหรับผู้ชายไม่มีปัญหาเรื่องการแต่งตัว แต่สำหรับนักศึกษาหญิง ด้วยความรักสวยรักงาม ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง ในการหาเสื้อผ้ามาแต่งประชันกัน สุดท้ายระเบียบนี้ก็ยกเลิกไปเมื่อปี ๒๕๒๐ ผมได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ “เรียนตามสบายที่ซัมเมอร์ฮิล” เป็นที่ฮือฮาของคนหนุ่มสาวและเยาวชนในยุคนั้นมาก คำว่า “เรียนตามสบาย” มีความหมายตรงกับคำ “สบาย” คือจะเข้าเรียนเมื่อไรก็ได้ อยู่ที่การตัดสินใจของเด็ก แต่งตัวอย่างไรก็ได้ ตามใจเด็ก แต่เด็กเมื่อได้ “เสรีภาพ” แล้ว เด็กและผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้การใช้เสรีภาพนั้นผ่านระบบ “สภาโรงเรียน” ที่เรียกว่า “การปกครองตนเอง” โดยมีครูใหญ่ คือ นาย เอ.เอส. นีล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาของ Sigmund Freud โดยใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ที่นีลเรียกวิธีการของตนว่า “การเรียนเป็นส่วนตัว” และใช้บรรยากาศของ “เสรีภาพ” ปลดปล่อยเด็กๆ ออกจากการจองจำจากความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมอังกฤษ ในยุคนั้น มาเสริมสภาโรงเรียนในสมัยนั้น บ้านเรามีการโจมตีระบบโรงเรียนกันแรงมาก วารสารที่ผมเป็นบรรณาธิการ ชื่อ “ปาจารยสาร” ลงภาพปกว่า “ล้มระบบโรงเรียน” และ “เผาแบบเรียน” ที่สอดคล้องกับกระแสสากลที่เป็นกระแสในตอนนั้นว่า “Deschooling Society - ที่นี่ไม่มีโรงเรียน” โดย Ivan Illich ขณะเดียวกัน Paulo Freire - เปาโล เฟรเร ก็เขียนหนังสือชื่อ “Pedagogy of the Oppressed - การศึกษาของผู้ถูกกดขี่” (ที่มีการนำมาแปลใหม่ ออกมาเมื่อปีก่อน)กลับมาที่เครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียน ที่เป็นสัญลักษณ์ของบรรยากาศแบบ “อำนาจนิยม” ที่มีเต็มโรงเรียนไทย ตั้งแต่ท่าทีของครูที่มีท่าทีแบบเผด็จการในห้องเรียน ในระดับรัฐ ก็มีการควบคุมการเรียนและแบบเรียน ผ่านหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเรียนก็มีสถาปัตยกรรมแบบโรงเรือนทหาร นอกจากนี้ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน ตั้งแต่ไม่ให้สิทธิและเสรีภาพในการคิดและการแสวงหาความรู้ การใช้อำนาจของครูก็เป็นแบบเผด็จการทหารผมเคยคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางคนว่า เพียงแค่นำหลักเกณฑ์ของสิทธิมนุษยชน ที่เราไปลงนามกับองค์การสหประชาชาติ มาจับผิดโรงเรียนทุกโรง มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย ก็สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูได้แล้ว แต่กรรมการฟังแล้วไม่เข้าใจ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย ทุกมิติ จึงยังดำรงอยู่ตราบถึงวันนี้เครื่องแบบนักเรียน เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฎกายออกมา ที่สะท้อน “ลักษณะอำนาจนิยมในโรงเรียน”เด็กของเราจึงถูกฝึกมาแบบ “เผด็จการ” ไม่ใช่แบบ “ประชาธิปไตย” ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสใหญ่ที่ถูกปลุกขึ้นมาในโลกใหม่ ว่าถ้าเราจะให้เกิดประชาธิปไตยทางการเมือง ต้องสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตยในครัวเรือนด้วย วัฒนธรรมการอ่านเป็นขบวนการหนึ่ง แบบที่ประเทศฟินแลนด์กำลังทำกับเยาวชนและประชาชนของเขา และในที่ประชุม IDEC - International Democratic Education Conference 2018 ณ เมืองบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย เมื่อปลายปีที่แล้ว ก็ชูประเด็น “ประชาธิปไตยในโรงเรียน” เมื่อครูใหญ่ รัชนี ธงไชย “แม่แอ๊ว” ฉายหนังสารคดี 6 Weeks to Mother’s Day จบลง ประธานที่ประชุมก็ยกย่องโรงเรียนหมู่บ้านเด็กให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย ที่ผู้ร่วมประชุม ๓๐๐ กว่าคนต้องศึกษาถ้าเราไม่สนใจเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน เราก็ต้องเริ่มต้นการเมืองประชาธิปไตยใหม่กันร่ำไป ดังบทความที่ผมเขียนว่า “การเมืองที่เริ่มต้นใหม่” หลังผ่านการรัฐประหารมา ๑๓ ครั้ง ในรอบ ๘๗ ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ ๒๔๗๕นี่ยังไม่พูดถึงความเหลื่อมล้ำในระบบโรงเรียนไทย เมื่อเทียบกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กับโรงเรียนในอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพราะโรงเรียนในชนบททั่วไป เด็กเขามีปัญหาจะหาชุดเครื่องแบบ ตั้งแต่เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ให้ครบแต่ละเทอม แต่ละวัน เพื่อแต่งตัวมาเรียนหนังสือได้อย่างไร ? ไม่ต้องพูดถึงครู ที่มีไม่ครบชั้นเรียนอีกต่างหากส่วนเรื่องวัฒนธรรมการอ่านของฟินแลนด์ ไว้ว่ากันวันหลัง ว่ามีผลต่อระบบประชาธิปไตยอย่างไร ในขณะที่บ้านเราผู้ใหญ่ยังสู้กันอยู่ “ระหว่างระบอบทักษิณกับระบอบ คสช.” จะไม่ให้มีอารมณ์ขันแบบไทย ๆ ได้อย่างไรกัน เมื่อบ้านเขาสู้เรื่อง “การสร้างสมองให้ฉลาดด้วยการอ่าน” กับเด็กและประชาชนของเขา แต่เรากำลังสร้างเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเยาวชนของเรา ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ดี ก็ต้องมีอารมณ์ขันกันหน่อยนะครับพิภพ ธงไชย
เขียนในป่าธรรมชาติหมู่บ้านเด็ก
ในโรงเรียนแห่งเสรีภาพ & ประชาธิปไตย
กับความหนาวเย็น ๒๒ องศา
๑๓/๐๑/๒๕๖๒

#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th

มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th