ค่ายสร้างผู้นำของหมู่บ้านเด็ก (รอบสองเข้มข้น) 2

รัชนี ธงไชย
ค่ายสร้างผู้นำของหมู่บ้านเด็ก (รอบสองเข้มข้น)
ที่บ้านโคกกลาง ต.หว้าทอง อ.ภูเวียง ขอนแก่น


กิจกรรมแรก ทบทวนการทำงาน “สร้างบ้านดินร.ร.ดุลยพัฒน์”ให้ผู้นำในอนาคตเสนอว่า ข้อดีในการทำงานมีอะไร ? หลายคนพูดว่า “การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกัน ความสามัคคี การดูแลกัน” ปลั๊ก เด็กชั้นม.3 มีความเห็น ประหยัด ราคาไม่แพงและเด็กทุกคนช่วยกันทำได้

   

   


คำถาม “มีงานใดที่ทำโดยเราไม่เห็น”คือการเตรียมการมาก่อนแล้ว
ผู้นำในอนาคตส่วนใหญ่ตอบ ก้อนดิน ออกแบบ สร้างโครงสร้าง อาหารและอาหารว่าง กลุ่มงานสนับสนุน


คำถาม “มีเรื่องใดที่ยังขาดไป”
ผู้นำในอนาคตหลายคนตอบไม่ได้ นั่นคือ การบริหารจัดการ
ขาดคนทำหน้าที่กิจกรรมที่ 2 ช้างท่องโลกให้ทีมงานเลือกคน 2 คน คนหนึ่งไม่ปิดตา ทุกคนที่เหลือปิดตาหมด คนที่ถูกเลือกคนที่สองยืนนำหน้า คนอื่นต้องเดินตาม ก่อนเดินมีข้อตกลงว่า ปรบมือหนึ่งครั้งหยุด ปรบมือสองทีเลี้ยวขวา สามครั้งเลี้ยวซ้าย ไม่ปรบเดินตรง


เมื่อวิทยากรให้ขึ้นเนินดิน เลี้ยวเข้าพุ่มไม้เตี้ย ๆ ลอดใต้เก้าอี้ โดยเด็กที่ปิดตาทั้งหมดไม่รู้ว่าคนเปิดตาจะนำไปไหน บางครั้งมีการจูงเด็กท้ายขบวนหายไป ต้องหาให้เจอกิจกรรมถึงจะจบ

   

   


เมื่อมาล้อมวงสรุปว่า ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้เด็กๆนำเสนอได้ใจความดังนี้
1. เชื่อใจผู้นำที่ตนเลือกมา
2. ตั้งใจฟัง และทำตาม 
3. ทุ่มเท ไม่สนใจเสียงล้อเลียน
4. ที่สำคัญต้องทำงานเป็นทีม


บทเรียนนี้ เรียนรู้การสื่อสารในทีมงาน เมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และอุปสรรคต่าง ๆ ต้องมีสัญญาณเพิ่ม และควรมีการสื่อสารสองทางกิจกรรมต่อมาคือ สายธารชีวิต ตั้งแต่ 0-17 ปี

ให้เด็กแต่ละคนเขียนตามความจำเท่าที่จำได้ ทั้งด้านลบและด้านบวก เด็กแต่ละคนจำไม่ได้ในวัย 0-5 ปี (และหลายคนมาจากบ้านทานตะวัน) แต่จะเล่าช่วงอยู่โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก บางคนถูกส่งไปเรียนต่อที่เพชรบุรี บอกเลยว่า โหดมาก


ชินเล่าว่า ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนในวัยเด็ก แต่เมื่อมาพบก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอีก


ไกรเล่าว่า ผมยังเล็กมากไม่รู้ว่าพ่อแม่ตายเมื่อไร มีพี่สาวดูแลและมาอยู่ที่หมู่บ้านเด็กทั้งครอบครัว พอพี่สาวทั้งสามคนต้องออกไปเรียนต่อ ผมร้องไห้หนักมาก เหงา สับสนแต่ไกรก็ได้รับการยอมรับจากเพื่อนให้เป็นผู้นำในกิจกรรมช้างท่องโลก


ปลั๊ก
ฟังเรื่องเพื่อนและเรื่องเรา เห็นความทุกข์ นึกถึงเด็กอีกล้านคนอาจจะทุกข์กว่าเรา อนาคตเมื่อช่วยตัวเองได้ก็จะช่วยเด็กๆเหล่านั้นด้วย


มายหม่อง :
ฟังเรื่องเพื่อนและมีจินตการคิดตามแล้วสนุกและเห็นว่า ที่ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนเย็น เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นแม่สรุปได้เลยว่า ลูกๆ เรียนรู้การเป็นผู้นำจากบทเรียนง่ายๆบทนี้


รัชนี ธงไชย

26 ธันวาคม2560

 
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369 
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th