การปฏิวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 1


การปฏิวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิย.2560 ได้มานอนหมู่บ้านเด็ก เป็นครั้งแรกในรอบสิบปี แต่ก่อนได้แต่มาเพื่อตรวจงาน หรือร่วมประชุม หรือมาบรรยายให้แขกบางกลุ่มฟังเท่านั้น ปล่อยให้แอ๊วดูแลอยู่คนเดียว แต่แล้วแอ๊วก็ถูกดึงให้ไปทำงานที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้น ตั้งแต่โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก โครงการรถเข็นนิทานในห้องผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล โครงการบ้านทานตะวัน และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก ก่อนหน้านั้นก็ถูกขอให้ไปเป็นแม่งานช่วยผู้บาดเจ็บของ พธม.


แล้วขอให้ป้อมมาเป็นผู้จัดการหมู่บ้านเด็ก และผู้จัดการทั่วไปของมูลนิธิเด็ก ดูแลสถานที่ แต่ยังต้องรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลในตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งมีผลให้บริเวณสถานที่ดูเปลี่ยนไป ดีขึ้น ด้วยการจัดการของป้อม กับทีมงานช่างที่นำโดยช่างบา โดยขอให้ปรึกษากับสถาปนิกที่เป็นกรรมการมูลนิธิเด็กอย่างใกล้ชิด


ส่วนการสร้างหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ เราได้นักวิทยาศาตร์ อาจารย์จรวย ที่เกษียณมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ มาช่วยวางแผนงานทั้งระบบ และให้เอาความงามทางด้านศิลปมาใส่ด้วย แม่งานคือ"หนึ่ง" เจ้าของความคิด Arts Space ทำให้เป็น Arts Science Technology Space คือ นำเอาเรื่อง ความรู้ ความดี ความงาม มาผสมผสานกัน


เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในโอกาสย่างเข้าปีที่ 38 ของหมู่บ้านเด็ก


ตอนบ่ายก่อนมีการประชุมสภาโรงเรียน ได้ฉาย วีดีโอ รายการสะพานสายรุ้ง เรื่อง EF (Executive Functions) ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก
ซึ่งหัวใจของหมู่บ้านเด็ก คือการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของครู ผู้ใหญ่ และเด็ก


เด็กและผู้ใหญ่ที่มาอยู่หมู่บ้านเด็กทุกคน ล้วนผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัวที่แตกต่างกัน ผ่านโรงเรียนที่มีแบบแผนให้ความรู้แบบอำนาจนิยม หมู่บ้านเด็กจึงต้องมีวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการสร้างบรรยากาศเสรีภาพ แล้วใช้ขบวนการสภาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้ผลไม่ทุกคน บางคนมีพฤติกรรมลึกที่ต้องถูกรักษาด้วยจิตแพทย์ เพราะฉะนั้นงานที่นี่จึงหนักทั้งผู้ใหญ่และเด็ก


ผู้ใหญ่ต้องทำงานกันทั้งคืนทั้งวัน ไหนต้องปรับตัวเองให้เข้ากับชีวิตในชุมชนใหม่ ที่ถูกบังคับให้ถือศีลห้า ปรับความเคยชินจากชีวิตที่เคยใช้ในสังคมข้างนอก การอยู่การกินในโรงเรียนประจำร่วมบ้านกับเด็กสิบกว่าคน คงไม่สนุกนัก ถ้าไม่มีความรักเด็กเป็นทุนเดิม ผู้ใหญ่ทุกคนที่นี่จึงต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวไปมากอยู่ และต้องพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่ไปกับเด็กๆ


เด็กๆเองก็ต้องจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ถ้าไม่กำพร้า หรือยากจน ก็คงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่


ทุกคนในหมู่บ้านเด็ก ร่วม 200 ชีวิต จึงต้องเสียสละเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อให้เด็กๆและตัวผู้ใหญ่เอง มีอนาคตที่ดีงาม ไปด้วยกัน ทำให้ชุมชนของเราปลอดภัยทุกด้าน และมีความสุข


ทำอย่างไร นี่เป็นโจทย์ร่วมกัน


วันนี้ผมเข้ามาเพื่อทบทวนเรื่องราวทั้งหมด ด้วยการประกาศว่า จะปฏิวัติโรงเรียนหมู่บ้านเด็กใหม่ เพื่อทำให้ชีวิตของทุกคนมีความสุข มีความปลอดภัย โดยการขจัดปัญหาต่างๆออกไปให้มากที่สุด


พิภพ ธงไชย
10 มิย.2560

#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th