ม.หอการค้าฯเปิดตัว ร.ร.สาธิตปฐมวัย ดันหลักสูตรไฮสโคป
ให้เด็กเรียนรู้เป็นระบบ-มีชีวิตชีวา


ภาพประกอบ Pixabayมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเตรียมเปิดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ใช้การสอนรูปแบบใหม่”หลักสูตรไฮสโคป” เน้นพัฒนาเด็กคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” เน้นเรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา รับแค่ชั้นละ25คน


ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จัดปาฐกถา ในหัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยังยืนตามแบบฉบับ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman” พร้อมทั้งประกาศเปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะเปิดรับนักเรียนในปีนี้นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้มีเด็กไทยกว่า 50% มีปัญหาในเรื่องความพร้อมของครอบครัว และสิ่งที่มีผลลบต่อการศึกษาของเด็กก็คือการโยกย้ายของครู และการเสพสื่อทีวี ทั้งนั้นมีการนำหลักสูตรไฮสโคปมาทดลองใช้ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดต่างๆ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี จำนวนกว่า 500,000 คน พบว่าไม่ได้การตอบรับเท่าที่ควร เพราะติดปัญหาหลายอย่าง ดังนั้นการศึกษาปฐมวัยต้องเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่เด็ก และพร้อมสนับสนุนการเปิดโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ประธานโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดเผยโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเป็นการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้หลักสูตรไฮสโคป ที่เน้นการพัฒนาเด็กโดยใช้กระบวนการ วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน (Plan-Do-Review) และส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” (active participatory) คือการเปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการ “ตัดสินใจ” (child initiative) ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสคร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์ (STEAM) ผ่านกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทั้งนี้โดยหลักสูตรไฮสโคป จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้นำ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรไฮสโคป นอกจากนี้ เด็กจะได้เรียนรู้แบบไฮสโคปโดยใช้ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา สัปดาห์ละ 1 วัน ในห้องเรียนไฮสโคปที่เหมาะต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เราจะดำเนินงานภายใต้นโยบาย “เรียนแบบนานาชาติ ด้วยราคาแบบไทยๆรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปทุกห้อง ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงอนุบาล 3 โดยเราจะรับนักเรียนชั้นละไม่เกิน 25 คน ตั้งแต่ปีแรกเพื่อสร้างมาตรฐานให้เด็กไม่ล้นห้อง และสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง“เราจะไม่ใช้ระบบครูพี่เลี้ยงเข้ามาช่วย แต่เราจะใช้ครูปฐมวัยจริงๆเข้ามาดูแลทุกห้อง ซึ่งครูทุกคนจะได้รับการอบรมในสถานที่จริงอย่างเข้มข้นก่อนจะเริ่มสอนจริง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปเท่าเทียมกัน เพื่อให้เด็กเหล่านี้เตอบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”เรื่อง/ภาพ ที่มา :
https://www.prachachat.net/education/news-276719
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th