ในฝรั่งเศส มีการผ่านกฎหมาย
ห้ามการใช้ smartphone ในรร.ประถม จนถึงมัธยมต้น


 

#PhenomenonOfScreenAddiction ... 
#ปรากฎการณ์เสพย์ติดจอมือถือ ...
#อย่าเลี้ยงลูกด้วยมือถือ .....

#เกริ่นเรื่อง ...

สิ่งที่ผมจะนำมาเสนอต่อไปนี้ ... เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ในประเทศต่างๆ ทั้งยุโรป สหรัฐฯ และคงอีกหลายๆประเทศ
เกี่ยวกับ การห้ามใช้ smartphone ของเด็กวัยเรียน ในโรงเรียน
มีการถกแถลง ถึงประโยชน์ โทษ ข้อดี ข้อเสีย ต่อเด็ก ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว


#
เหตุที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดถึง
 
เพราะ ..
ทั้งที่เป็นเรื่อง ซึ่งมีการถกแถลงอย่างกว้างขวาง 
กับทั้ง ผลกระทบด้านลบต่างๆของการเสพย์ติด smartphone มีให้เห็นอยู่แทบทุกวัน
แต่ในประเทศไทย เรากลับไม่มีการกล่าวถึงเรื่องความเหมาะสม ที่จะควบคุมการใช้ smartphone ของเด็ก .... โดยเฉพาะในโรงเรียน
ถึงเวลาแล้วหรือไม่ ...
ที่หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง จะนำปัญหานี้ ไปพิจารณาอย่างจริงจัง


#
เรื่องก็มีว่า
 ...
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้
รัฐบาลฝรั่งเศส ได้ผ่านกฎหมาย ห้ามการใช้ smartphone และอุปกรณ์สื่อสารอื่นลักษณะคล้ายกัน เช่นไอแพด

#
ในโรงเรียนประถมจนถึงมัธยมต้น
 (สำหรับเด็กตั้งแต่ 3-15 ปี) 
ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมปลาย สามารถพิจารณา ว่าจะห้ามการใช้โทรศัพท์ เช่นเดียวกันนี้หรือไม่
การห้ามดังกล่าว ครอบคลุมตลอดทั้งวัน รวมทั้งช่วงเวลาพัก
ยกเว้นสำหรับเด็กพิการ และ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
ทั้งนี้ เด็กทุกคน ต้องปิดเครื่อง หรือเก็บไว้ในล็อกเกอร์


รมต.ศึกษา อธิบายวัตถุประสงค์ ในการผ่านกฎหมายดังกล่าวว่า
เพื่อให้เด็กนักเรียน #มีความจดจ่อกับการเรียน
ขณะเดียวกัน ก็เพื่อสร้างเงื่อนไข ให้มี #ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกัน เพิ่มมากขึ้น

รวมทั้ง ลดการรังแกผ่านทางสื่อออนไลน์(cyber bullying)
พร้อมกล่าวว่า ...
ทุกวันนี้ เรารู้กันอยู่ ว่ามีปรากฎการณ์เสพย์ติดจอมือถือ
และ ปรากฎการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือที่เลวร้าย
(We know today that there is a phenomenon of screen addiction, 
the phenomenon of bad mobile phone use.)


ขณะเดียวกัน ในอังกฤษ ก็มีการถกแถลงกันอย่างเข้มข้น
ต่อแนวทางในการดูแล ผลกระทบของอุปกรณ์เหล่านี้ต่อเด็ก
โรงเรียนจำนวนหนึ่ง มีการห้ามใช้ smartphone ในโรงเรียน
แต่ยังไม่ถึงกับออกเป็นกฎหมาย

12 กย. 2561

ในฝรั่งเศส มีการผ่านกฎหมาย ห้ามการใช้ smartphone ในรร.ประถม จนถึงมัธยมต้น ทั้งนี้ หากเด็กถือติดไป ต้องปิดเครื่อง หรือเก็บในล็อกเกอร์ ไม่เช่นนั้น ครูมีสิทธิยึดเก็บไว้ได้ พิษภัย smartphone ต่อสมาธิเด็ก ต่อการปฏิสังคมระหว่างเด็กใน รร. มีให้เห็นชัด ผู้ดูแลด้านการศึกษา จะมีมาตรการอะไรต่อไปดีครับ 

 

 

ที่มา :
https://www.facebook.com/1544995644/posts/10217413779686834/
https://www.facebook.com/344628519049864/posts/1022501947929181/
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th