เคล็ดลับสร้างสมองลูก ใน 1000 วันแรก ช่วยลูกฉลาด พัฒนาการสมวัย!!!


 

เคล็ดลับสร้างสมองลูก ในช่วงเวลาทอง ช่วยลูกฉลาด สุขภาพดี พัฒนาการสมวัย ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำว่า ในช่วง 2 ปีแรก หรือ 1,000 วันแรกของชีวิตนั้น เป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญในการสร้างสมอง โดยเน้นที่การกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดี พร้อมเติบโตสมวัย แข็งแรง 

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้คำแนะนำว่า ช่วงเวลาทองที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองของเด็ก ก็คือช่วงตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ  2 ปี เพราะโครงสร้างสมองจะมีการพัฒนาสูงสุด ทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองเกิดเป็นโครงข่ายใยประสาทนับล้านโครงข่าย และการที่เซลล์สมองมีการเชื่อมต่อกันนั้น จะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมของคุณแม่ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด ก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งสามารถเป็นตัวกำหนดสุขภาพและโรคในอนาคตได้อีกด้วยเคล็ดลับสร้างสมองลูก
 • ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ควรกินวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิก สัปดาห์ละ 1 เม็ด
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและโฟเลท เช่น ตับ เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิด อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองและระบบประสาทของลูกด้วย
 • ในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดไปจนกระทั่งเด็กอายุ 2 ปี ต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต คือ ช่วงที่อยู่ในท้องแม่ ช่วงเด็กอายุ 0-6 เดือน ช่วงเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี แม่ควรกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ เช่น ปลา ตับ ไข่ ผัก ผลไม้ และนมสดรสจืด และกินวิตามินบำรุงที่มีไอโอดีน เหล็ก และโฟลิกทุกวัน เพราะหากขาดไอโอดีนลูกน้อยสมองพัฒนาไม่สมบูรณ์ไอคิวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
 • ดูแลสุขภาพฟันและช่องปากในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • นอนหลับวันละ 7-9 ชั่วโมงทุกวัน

หลังจากนั้นจะต้องเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะของเด็กโดยกระบวนการกระตุ้นผ่านกิจวัตรประจำวัน ในรูปแบบกิน กอด เล่น เล่านอน เฝ้าดูฟัน

เคล็ดลับสร้างสมองลูก เรื่องของการกิน
 • คุณแม่ควรให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียวไปจนถึงถึง 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัย เน้นข้าว เนื้อสัตว์สลับตับ ไข่ ผัก ผลไม้ในปริมาณเพียงพอสัดส่วนเหมาะสมอาหารตามวัยบดละเอียดไปหยาบจนถึงอายุ 2 ปีขึ้นไป เพราะนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมองซึ่งไม่มีอาหารใดเทียบได้
 • เมื่อลูกอายุได้ 1-3 ปี ควรให้ลูกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในปริมาณเพียงพอ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเน้นกินปลา ตับ ไข่ นม

ทั้งนี้ เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดูแลให้เด็กกินอาหารถูกหลักโภชนาการ จัดอาหารหลักให้เด็กกินให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไม่เว้นมื้อใดมื้อหนึ่ง โดยเฉพาะมื้อเช้า เพราะจะทำให้เด็กความจำดี พัฒนาสมอง และควรจัดอาหารให้ เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเด็ก โดยใน 1 วัน เด็กควรกินอาหารดังนี้

 • ข้าว/แป้ง 8 ทัพพี
 • ผัก 4 ทัพพี
 • ผลไม้ 3 ส่วน
 • เนื้อสัตว์ 6 ช้อนกินข้าว
 • นม 2 แก้ว

เคล็ดลับสร้างสมองลูก เรื่องของการเล่น
 • ตั้งแต่แรกเกิด คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุย เล่นส่งเสียง ร้องเพลงกับลูก
 • ช่วงแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 เดือน ให้เลือกของเล่นที่มีเสียงและเป็นภาพ และเป็นของเล่นที่เด็กสามารถคว้าจับได้
 • อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี ให้ลูกได้นั่งเล่นของเล่น โดยของเล่นที่แนะนำก็อย่างเช่น บล็อกตัวต่อนิ่ม หรือลูกบอลเล็ก
 • อายุ 2-3 ปี ให้ลูกเล่นรูปต่อเป็นภาพ หุ่นมือ ตุ๊กตา หรือกระโดดปีนป่าย
 • เมื่อลูกมีอายุได้ 3-5 ปี ควรให้ลูกได้เล่นกับเด็กคนอื่น และได้ใช้จินตนาการเกี่ยวกับการดำรงชีวิต

เคล็ดลับสร้างสมองลูก 
เรื่องของการเล่า
 • คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ที่ลูกยังอยู่ในครรภ์ของคุณแม่
 • คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นประจำทุกวันไปจนกระทั่งเด็กโต
 • เลือกนิทานที่มีภาพน่ารัก หรือรูปสัตว์ต่าง ๆ
 • ใช้เสียงสูง ต่ำ หรือร้องเพลงประกอบขณะเล่า
 • ควรเล่าให้จบเล่ม และเก็บหนังสือไว้ที่เดิมให้ลูกมองเห็นได้
 

 

นอกจากนี้ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า

 • ควรฝึกลูกให้กินอาหารตรงเวลา ไม่กินจุบจิบ ไม่กินขนมก่อนอาหารมื้อหลัก
 • ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายชนิดที่มีแรงกระแทกของข้อ เช่น กระโดดเชือก กระโดดยาง กระโดดตบ เล่นบาสเก็ตบอล โดยทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่าครั้งละ 10-15 นาที ทุกวัน วันละ 60 นาที หรือทำแบบสะสมเวลา ร่วมกับการนอนหลับสนิทอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับของลูก เช่น ไม่เล่นเกมก่อนนอน ไม่วางโทรศัพท์ไว้บนที่นอน หรือไม่เปิดทีวีทิ้งไว้ในห้องนอน เพื่อให้นอนหลับสนิท ซึ่งจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth hormone) ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต การเพิ่มความสูง และควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ให้เป็นไปอย่างปกติ
 • พ่อแม่ควรกอดลูกทุกวันเพื่อให้เด็กรับรู้ว่าพ่อแม่รักและหวังดีเสมอ
 • การอบรมเด็กต้องทำด้วยความรัก ความเข้าใจและใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์บังคับ ฝืนใจ ไม่ดุด่าให้ลูกกลัวและเสียกำลังใจ
 • คอยให้คำแนะนำ พูดชมเชยและให้รางวัลถ้าลูกทำได้ดี ซึ่งรางวัลสำหรับเด็กเล็กเพียงแค่กอด หอมแก้ม ตบมือให้ เท่านี้เด็กก็ภูมิใจแล้ว

อีกทั้งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้ลูกฉลาด แข็งแรง เติบโตสมวัย ก็คือการเฝ้าดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของลูกตั้งแต่ฟันซี่แรก เพราะหากลูกมีปัญหาฟันผุก็จะทำให้ลูกเกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กได้

การมีฟันผุหลายซี่ในปากยังมีความสัมพันธ์กับภาวะแคระแกร็นของเด็ก และเด็กที่มีฟันน้ำนมผุมากจะมีแนวโน้มว่า ฟันแท้จะผุมากขึ้นเช่นกัน หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที โรคจะลุกลามและสูญเสียฟันในที่สุด และอาการเจ็บปวดอาจทำให้ต้องหยุดเรียน ส่งผลกระทบต่อการเรียนด้วย

 

 

เรื่อง/ภาพ ที่มา :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

anamai.moph.go.th

theasianparent.com

http://kruvoice.com/เคล็ดลับสร้างสมองลูก ใน 1000 วันแรก ช่วยลูกฉลาด พัฒนาการสมวัย!!!/

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th