ส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ให้กับเด็ก


 

ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ซึ่งส่วนประกอบของความคิดสร้างสรรค์นั้นได้แก่

1.ความคิดริเริ่ม(originality)คือการคิดในสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับความคิดของผู้อื่น

2.การมีความคล่องตัวในการคิด(flexibility) คือการคิดได้หลายแง่มุม หลายทิศทางและสามารถปรับรูปแบบในการคิดที่ยืดหยุ่นไม่ตายตัว


3.การมีความคล่องในการคิด(fluency) คือความสามารถในการคิดที่รวดเร็วฉับไว มีควความคล่องตัวในการคิดแก้ปัญหาและทางออกได้อย่างรวดเร็ว

4.การมีความคิดที่ตกแต่งละเอียดละออ(elaboration) คือความสามารถในการคิดในรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนละเอียดละออ


ในการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคคลนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กเล็ก ซึ่งเด็กสามารถจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ขวบปีแรกจากการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว จากประสบการณ์ตรงโดยผ่านประสาทสัมผัสโดยผู้ที่ส่งเสริม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ดีที่สุดนั้นก็คือพ่อแม่และผู้ดูแลใกล้ชิดกับเด็กนั่นเอง

ลักษณะของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะแสดงออกดังนี้


1.ช่างซัก ช่างถาม ช่างสงสัย

2.ชอบสำรวจ ค้นคว้า สืบเสาะ ทดลองอยู่เสมอ

3.มีอารมณ์ขัน มีมุมมองในสิ่งต่างๆที่แปลกไม่เหมือนใคร

4.มีความกระตือรือร้นสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว

5.มีความสามารถทางด้านการใช้จินตนาการ

6.มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าคิดกล้าทำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

7.ชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งแปลกๆใหม่ๆ ไม่ชอบเลียนแบบใคร


วิธีการส่งเสริมให้ลูกเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์

1. ให้ลูกจดบันทึก คุณพ่อคุณแม่ควรหาสมุด ดินสอ สี ปากกา แล้วให้ลูกเขียนเรื่องราวหรือวาดรูปเล่าเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาพบในแต่ละวัน กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้ลูกได้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาเป็นรูปภาพหรือตัวอักษรอย่างอิสระ ซึ่งการเขียนบันทึกนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี แล้วยังเป็นการฝึกให้เด็กเป็นคนรู้จักการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆ อีกทั้งเป็นคนที่ช่างสังเกตอีกด้วย


2. พาลูกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ หรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นพาลูกไปเปิดหูเปิดตาอยู่เสมอ เพราะการที่คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเช่น สวนสาธารณะ สวนสนุกพิพิธภัณฑ์ ทะเล ป่า ภูเขา จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซึ่งเป็นการทำให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ พัฒนากระบวนการคิด การจดจำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด็กโดยตรง


3. พูดคุยกับลูกอย่างอิสระ คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกโดยการเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น กล้าถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกมาโดยที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์หรือถูกผิด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกโดยการตั้งคำถามปลายเปิด ที่ไม่ใช่การคุยที่มีคำตอบแค่ว่า"ใช่หรือไม่ใช่" "จริงหรือไม่จริง" "ถูกหรือไม่ถูก"เท่านั้น แต่ควรเป็นการพูดคุยหรือถามคำถามปลายเปิด ที่ลูกสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างอิสระหลากหลาย


ตัวอย่างของคำถามปลายเปิด เช่น หลังจากเล่านิทานให้ลูกฟัง ก็ถามว่าลูกคิดยังไงกับนิทานเรื่องนี้ หรือ นอกจากไข่เจียวแล้วลูกคิดว่าเราเอาไข่มาทำเป็นอาหารอะไรได้อีก เป็นต้น ซึ่งหากลูกแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความคิดในแง่ลบ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรปล่อยให้ลูกได้แสดงออกอย่างเต็มที่เพื่อจะเป็นการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด็ก


หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่แปลกใหม่ โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นผู้เสริมแรง ชมเชยและให้อิสระแก่ลูกอย่างเต็มที่ เพราะหากเด็กเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว เขาก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะมีพลังบวกในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป

 
เรื่อง/ภาพ ที่มา :
https://mgronline.com/qol/detail/9610000024262
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th